1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Inkscape 0.92.3

Inkscape 0.92.3

Od Inkscape  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inkscape to edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym podobny do programów Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand lub Xara X. Funkcją odróżniającą ten program od innych edytorów jest używanie jako formatu macierzystego Scalable Vector Graphics (SVG) - otwartego standardu W3C opartego na XML.

W odróżnieniu od edytorów graficznych, takich jak Photoshop lub Gimp, program Inkscape zapisuje dane graficzne jako grafikę wektorową. Grafika wektorowa stanowi niezależny od rozdzielczości opis rzeczywistych kształtów i obiektów widocznych na obrazie. Mechanizm rasteryzacji korzysta z tej informacji do rysowania każdej linii i krzywej w każdej rozdzielczości i przy każdym powiększeniu.

Jest to duża różnica w porównaniu do grafiki rastrowej, która zawsze jest przydzielona do określonej rozdzielczości a dane są zachowywane jako grupa pikseli.

Program Inkscape może importować i wyświetlać również obrazy bitmapowe. Zaimportowana mapa bitowa staje się kolejnym obiektem w grafice wektorowej i można na niej wykonywać wszystkie operacje dostępne dla innego rodzaju obiektów (takie jak przesuwanie, przekształcanie, przycinanie itp.).

Chociaż program Inkscape nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w czołowych edytorach wektorowych, jego najnowsze wersje oferują szeroki zbiór podstawowych możliwości edycji grafiki wektorowej. Z relacji użytkowników edytora Inkscape wynika, że sprawdza się on w wielu różnych projektach (grafika WWW, schematy techniczne, ikony, prace artystyczne, znaki logo, mapy).

Tytuł: Inkscape 0.92.3
Nazwa pliku: inkscape-0.92.3-x86.exe
Rozmiar: 63.65MB (66,746,901 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 25 marca 2018
Autor: Inkscape
www.inkscape.org
Strona domowa: www.inkscape.org
Suma kontrolna MD5: 779B2C7618F0CEC5EDD45E2C1D76E916

Improvements:
Command line usage -
Three new command line options controlling page size are supported when exporting in SVG format:
--export-area-drawing.
--export-area-page while using --export-id.
--export-margin.
Text tool:
Support for switching between RTL and LTR writing directions has been added.
Circle/ellipse/arc tool:
New fields for setting vertical/horizontal radius (Rx/Ry) were added to the tool controls bar.
PDF+LaTeX export:
Support for multi-line text with basic support for line-spacing attribute was added.
Performance: New preferences option:
A new option called "Rendering tile multiplier" was added under Rendering preferences. It can adjust the size of rendering tiles (tiles are portions of canvas area that are calculated in one go). Rendering larger areas with complex content at once requires more computational time, but modern computers come with powerful hardware and many should be up to the task.
Startup Performance:
The first start of Inkscape on Windows is much faster now.
Extensions:
Extensions on Windows can now make use of Tkinter, without requiring users to install it themselves.
Regression fixes:
Potentially missing command line output in Inkscape 0.92.2 on Windows 7.
Extensions in the 'Raster' submenu relying on ImageMagick were broken and caused crashes in Inkscape 0.92.2 on Windows.
gcodetools were creating wrong orientation points since the dpi change had been made for Inkscape 0.92.
The 'Clone original' path effect that was partially broken in Inkscape 0.92.2 works again to fill a path with a PowerStroke applied to it (useful for drawing cartoons).
The preferences dialog was tiny by default.
Node handles no longer get too large when selected, and they also revert back to standard size when deselected.
Export to .odg (Open Document Drawing) works again on Windows.
Inkscape no longer freezes when trying to import clipart from OpenClipart when the openclipart.org server takes too long to respond to requests.
Texts that are written in vertical direction now have their marks (e.g. accents) on the correct side again (gitlab commit).
Important bugfixes:
Fix shortcuts not working as expected on systems with non-latin primary keyboard layout.
Fix crash when attempting to drag path at cap or line join.
Inkscape process did not exit cleanly on Windows.
Fix "Open recent" not including files with special characters on Windows.
File extension was sometimes omitted when adding saved files to Windows' list of "recently used documents" resulting in unusable links.
Do not crash on systems with illegal fontconfig configurations.
Resolve issues when attempting to save files to non-existing directories. Could happen for shortcuts.xml and when setting the autosave location manually.
Allow cancellation of bitmap export.
Fix issues with PDF+LaTeX export: wrong stacking of text/graphics, missing pages in PDF output.
Printing multiple copies of the document resulted in one copy and many blank pages.
Fix export area when exporting single objects to SVG using the --export-id command line switch.
Fix DXF output and Windows vector print scaling for documents with a custom view box.
Invalid output generated from extensions no longer makes Inkscape crash (gitlab commit).
The Ruler Live Path Effect now shows correct measurements in the default template (and other non-px-based templates), too.
The Document Properties dialog now has a more compact layout, so all items should be accessible on smaller screens.
More bug fixes.
Translations:
The following UI translations received updates:
French.
German.
Icelandic.
Italian.
Korean.
Spanish..
Ukrainian
The following installer translations received updates:
Korean.
Documentation:
Documentation Relaunch:
The Inkscape documentation repository, containing the man page, the keyboard shortcut list as well as the tutorials and their respective translation files, has been almost completely refactored (Java has been dropped in favor of Python), and was updated to work with git and gitlab.
Documentation Updates:
The main page and the keyboard shortcut list have been updated.