1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Inkscape 0.92

Inkscape 0.92

Od Inkscape  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Inkscape to edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym podobny do programów Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand lub Xara X. Funkcją odróżniającą ten program od innych edytorów jest używanie jako formatu macierzystego Scalable Vector Graphics (SVG) - otwartego standardu W3C opartego na XML.

W odróżnieniu od edytorów graficznych, takich jak Photoshop lub Gimp, program Inkscape zapisuje dane graficzne jako grafikę wektorową. Grafika wektorowa stanowi niezależny od rozdzielczości opis rzeczywistych kształtów i obiektów widocznych na obrazie. Mechanizm rasteryzacji korzysta z tej informacji do rysowania każdej linii i krzywej w każdej rozdzielczości i przy każdym powiększeniu.

Jest to duża różnica w porównaniu do grafiki rastrowej, która zawsze jest przydzielona do określonej rozdzielczości a dane są zachowywane jako grupa pikseli.

Program Inkscape może importować i wyświetlać również obrazy bitmapowe. Zaimportowana mapa bitowa staje się kolejnym obiektem w grafice wektorowej i można na niej wykonywać wszystkie operacje dostępne dla innego rodzaju obiektów (takie jak przesuwanie, przekształcanie, przycinanie itp.).

Chociaż program Inkscape nie zawiera wszystkich funkcji dostępnych w czołowych edytorach wektorowych, jego najnowsze wersje oferują szeroki zbiór podstawowych możliwości edycji grafiki wektorowej. Z relacji użytkowników edytora Inkscape wynika, że sprawdza się on w wielu różnych projektach (grafika WWW, schematy techniczne, ikony, prace artystyczne, znaki logo, mapy).

Tytuł: Inkscape 0.92
Nazwa pliku: Inkscape-0.92.0-1.exe
Rozmiar: 51.11MB (53,595,826 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 4 stycznia 2017
Autor: Inkscape
www.inkscape.org
Strona domowa: www.inkscape.org
Suma kontrolna MD5: D039993500705472802E372D38BD34A7

- Mesh Gradients are now supported.
- Many SVG2 and CSS3 properties are now supported (e.g. paint-order, mix-blend-mode). Not all are available from the GUI.
- The new Object dialog allows to select, label, hide and lock any object in the drawing from a dialog that lists them all
- Selection sets make it possible to 'group' objects together regardless of document structure
- Guides can now be locked to avoid accidental movement
- Several new path effects have been added, among them Envelope/Perspective, Lattice Deformation, Mirror and Rotate Copies
- There are several new extensions (e.g. a seamless pattern extension) and a new filter (colorblindness simulation) included in the release, many old extensions have been updated or got new features
- Spray tool and measure tool received a set of nifty new features
- Interactive smoothing for lines created with the Pencil tool
- BSplines (and more) are available for the Pen tool
- Checkerboard background can be used to more easily see object transparencies