1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 3.2.6 Beta 1

VirtualBox 3.2.6 Beta 1

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 3.2.6 Beta 1
Nazwa pliku: VirtualBox-3.2.6_BETA1-62864-Win.exe
Rozmiar: 75.17MB (78,826,000 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 19 czerwca 2010
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: 49DBB7D06488241AACCBA3E004F08763

The following items were fixed and/or added:
- VMM: fixed host crash when running 64-bit guests on 32-bit hosts with certain Intel CPUs (VT-x only; bug #6166)
- VMM: allow 64-bit SMP guests on 32-bit hosts (VT-x and AMD-V only; does not apply to Mac OS X, which already supports it)
- Page Fusion: several bug fixes for SMP guests (including bug #6964)
- Mac OS X server guests: compatibility fix
- EFI: fixed memory detection for guests with 2GB or more RAM assigned
- GUI: added setting for multiple VRDP connections; useful if multiple screens are enabled
- GUI: another fix for the keyboard capturing bug under metacity (bug #6727)
- VBoxManage: fixed storageattach error handling (bug #6927)
- Storage: fixed hang with images located on filesystems which don’t support async I/O (bug #6905)
- Storage: fixed raw disks on Windows hosts (3.2.0 regression; bug #6987)
- LsiLogic: fixed hang with older Linux guests
- BusLogic: fixed hang during I/O
- SATA: set initial number of ports to 1 as some guests can’t handle 30 ports (e.g. CentOS 4 and FreeBSD; bug #6984)
- SCSI: fixed error when using the full format option during Windows installation (bug #5101)
- iSCSI: fixed authentication (bug #4031)
- Host-only/bridged networking: fixed excessive host kernel warnings under certain circumstances (Linux hosts only; 3.2.0 regression; bug #6872)
- OVF: export performance optimization
- OVF: upgraded OS type definitions to CIM 2.25.0 so that Windows 7 and other OSes are now tagged correctly on export
- Settings: the setting for disabling the host I/O cache was sometimes not properly saved
- USB: allow the guest to disable an EHCI port
- Posix hosts: fixed several memory leaks (3.2.0 regression)
- Solaris hosts: fixed VDI access problem under certain circumstances (IDE/SATA; 3.2.0 regression)
- Solaris hosts: fixed VM fails to start on 32-bit hosts (3.2.0 regression; bug #6899)
- Linux Additions: re-read a directory after a file was removed (bug #5251)
- Windows Additions: automatic logon on Windows Vista/Windows 7 is now able to handle renamed user accounts; added various bugfixes
- Windows Additions: improved command line parsing of the installer

blog comments powered by Disqus