1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.5

Growl for Windows Growl 2.0.5

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.5
Nazwa pliku: Growl_v2.0.5.1.zip
Rozmiar: 1.37MB (1,440,465 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 19 października 2010
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: DEADC0AB85642A738D64C68519CDE174

- fixed a bug in the WebSocket handling of the WHATWG protocol (aka draft-hixie-thewebsocketprotocol-76)
- fixed a bug that did not honor the 'Allow notifications from websites' preference (always allowed notifications)
- fixed a bug that caused redraw artifacts when quickly scrolling the 'Applications' or 'Notifications' lists
- fixed a bug that crashed GfW if you exited the app while it was turned off (not listening for notifications)
- added ability to save preferred History view (Tile or Details)
- changed socket handling so that all incoming data is read (even if cached resources are used). this works around an issue in Winsock that sends a RST if data is received after the socket input stream is shutdown or closed: http://groups.google.com/group/growl-for-windows/browse_thread/thread/2523afc60296594
- fixed a concurrency bug that that occurred when many simultaneous notifications with no image were received at the same time (DefaultIcon contention)
- fixed a concurrency bug that occurred when many simultaneous notifications that referenced the same cached binary resource were received at the same time
- fixed a bug in Visor display that causes ampersands to render incorrectly (UseMnemonic)
- added Toasty forwarder to forward to Windows Phones
- released Notifo subscription plugin and updated Notifo forwarder plugin (to prevent loops) - thanks to Jonathan Yee

blog comments powered by Disqus