1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.9

Growl for Windows Growl 2.0.9

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.9
Nazwa pliku: Growl_v2.0.9.1.zip
Rozmiar: 2.42MB (2,540,347 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 22 marca 2012
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: 67716ECEEEFB6A336EB897200A873565

- set NoImpersonate flag on custom installer actions (in hopes of avoiding some 2869 errors)
- merged setup.exe and Growl.msi into a single GrowlInstaller.exe self-extracting file
- added coalescing support to native Plain, Smokestack, and Standard displays (queueing displays such as Toast and Visor do not support coalescing)
- fixed issue where application icon and default notification type icon were not updated if they were currently selected in the UI when a re-register request came in
- fixed issue where application was cut-off if it was longer than one line (on Applications tab)
- Growl now saves forwarder/subscription pref changes to disk immediately instead of only when Growl exits
- fixed issue where settings specified in growl.exe.config were not honored on the first run
- updated iTunes plugin to support coalescing (one notification on screen at a time)