1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Eudora 8.0.0 Beta 7

Eudora 8.0.0 Beta 7

Od QUALCOMM Inc  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Eudora to najlepszy program pocztowy dla ludzi otrzymujących bardzo dużo poczty elektronicznej. Jeśli nawet teraz nie otrzymujesz wielu wiadomości e-mail, niedługo się to zmieni. Zacznij kontrolować swoje wiadomości e-mail, zanim one zaczną kontrolować Twoje życie. Program Eudora to więcej niż odbieranie i wysyłanie wiadomości - to potężne narzędzie służące do zarządzania wiadomościami e-mail, o funkcjach zwiększających produktywność i ulepszających komunikację.

Funkcja ScamWatch usuwa ataki "phishing", posługujące się adresami URL do uzyskania osobistych informacji. Program Eudora wykrywa, czy adres URL w łączu różni się od nazwy serwera i ostrzega o możliwym ataku.

Wersja 8 powstała na zasadzie otwartego kodu źródłowego i jest oparta na programie Thunderbird. Celem projektu Penelope jest połączenie doświadczeń użytkowników Eudora® z platformą Mozilla. Naszym zamiarem jest utworzenie wersji Eudora o otwartym kodzie źródłowym, opartej na projekcie Mozilla i programie Thunderbird. NIE jest naszym zamiarem konkurowanie z programem Thunderbird, ale jego uzupełnienie.

Planujemy zachować interfejs użytkownika programu Eudora i zapewnić maksymalną kompatybilność z programem Thunderbird dla programistów i użytkowników. Naszym celem jest zbudowanie jednej społeczności programistów wokół programów Thunderbird i Eudora, aby oba programy rozwijały się szybciej niż poprzednio.

Tytuł: Eudora 8.0.0 Beta 7
Nazwa pliku: Eudora-8.0b7.en-US.win32.installer.exe
Rozmiar: 9.10MB (9,538,097 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 5 września 2009
Autor: QUALCOMM Inc
www.eudora.com
Strona domowa: www.eudora.com
Suma kontrolna MD5: 578ABD91962D417315A144E1E9A0C9AB

GENERAL NEW FEATURES
--------------------

- Search Messages now uses the fast index if turned on in the preferences,
Advanced->General->Enable Global Search and Indexer. The checkbox
"Use indexed search" in the Search Messages can be used to turn this on/off.

- Eudora now automatically checks if new versions are available. A manual
check can be done by going to the Help menu and selecting Check for Updates.


MAILBOX WINDOW
--------------

- Select newly inserted messages (FUMLUB) feature now selects end message if
there is no last unread block.

- Fixed bug where mailbox columns get set to the default every time a window is
opened. Now it just happens once on a per-mailbox basis.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=376511>

- Thread column now shown by default for news windows.

- Added UI in the Penelope prefs panel to expose the setting that controls hiding
the tab if the there is only one in a mailbox window.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=487167>

- No longer auto-opening Trash and Junk mailboxes when new messages arrive
in them.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=496369>

- Restored functionality of In and Out toolbar buttons.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=502529>

- Ctrl+0 is mapped to Reset Zoom in Thunderbird, and that conflicts with the
hotkey for open the Out mailbox in Penelope. So go rid of Thunderbird's key so
that Penelope's can function.

- Removed the Open messages in tabs preference because Thunderbird now has
a setting that controls that in Advanced->Reading & Display->Open messages in.

- The Backspace key now deletes a message in a mailbox window for Windows and
Linux (Mac Thunderbird already has this feature).


SESSION SAVE/RESTORE
--------------------

- Fix for bug where the saved window list get restored during non-startup times.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=464616>

- Fixed bug where the about:config windows was being opened on restore when
the Pref window was opened.
<https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=488228>

- Activity Monitor, About, Error Console, and Venkman windows are now
saved/restored across sessions.


TOOLBARS
--------

- Fixed the Contacts toolbar button in composition message windows, which wasn't
displaying the correct icon.


FILTERS
-------

- Filter auto-naming now works correctly when using "Match all messages".

- Junk score and attachment conditions now used in auto-naming filters.


IMPORTING
---------

- Fixed problem where trying to find one-off imported folders for doing filter importing
and the name had changed from "Eudora Mail" to "Eudora Import".


MISCELLANEOUS
-------------

- Renamed the thunderbird-branding.js file to all-eudora.js so that it takes precedence
over (i.e. is alphabetically before) the all-thunderbird.js pref file.

- Mail Start page wasn't showing up on Windows due to missing files in installer.

- Fixed up the URL portion of the SelectedTextURL entry for the Thesaurus.

- Localization of Penelope in to Russian by Alexander Slovesnik.

blog comments powered by Disqus