1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 3.7.0

PeaZip 3.7.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 3.7.0
Nazwa pliku: peazip-3.7.WINDOWS.exe
Rozmiar: 6.63MB (6,949,314 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 7 kwietnia 2011
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 962699FD8A7F05B6F8A6FA7371D34B93

# BACKEND
* Pea 0.35
* (Linux) p7zip 0.9.20

# CODE
* Compiled with -O3 optimizations
* Compiled with Lazarus 0.9.30, done preliminary code cleanup to improve compatibility with 0.9.31 and following releases
- Replaced TNotebook (deprecated) with TPageControl
* File manager related functions moved from pea_utils (dependent on crypto library) to list_utils (not dependent on the crypto library)
* Moved application's initialization code from FormCreate to FormShow event
* Updated *_utils units to introduce new features for improving and customizing the application
* Used pure pascal replacement for crc_hash library units

# FILE MANAGER
* Automatic hint window on Listview to highlight data about file/folder below the mouse cursor
* (Windows) Improved browser aspect in Icon mode
* Improved navigation
- Added breadcrumb address field displaying up to 8 parent paths
> click on names to jump to parent directories
> click on spacer arrows or on free space on the breadcrumb to switch to classic editable address field, leave the control to return to the breadcrumb
> rightclick on the breadcrumb to show a popup menu displaying full path of parent paths (up to 8) and computer's root
- Implemented fast swicthing between navigation and treeview mode navigator
- Improved navigation sidebar's treeview mode (Shift+Ctrl+3), navigating a folder updates the selected foler in the treeview
- Simplified address bar
> Removed history button from address bar (it is featured in navigation button on the left of the address field)
> Refresh placed on the right of address field
> Search placed on the right of filter field
* Improved sorting: sorting is possible also in non-details modes using "Sort by" menu in main menu and browser's context menu
* Linked PeaZip's tracker in help menu to help users in filing bug reports and feature requests
* Tool bar and Address bar can be swapped in position to give visual priority either to functions or to navigation
* Themes: tool bar and address bar can be optionally themed with a texture
* Web search: added menu entries to search with PeaZip Search, powered by Google Custom Search
* Various minor fixes and enhancements

# ARCHIVING
* When creating archives containing multiple files or folders, the archive is named as the parent folder of the items, except if "add to separate archives" option is flagged.

blog comments powered by Disqus