1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.8

Growl for Windows Growl 2.0.8

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.8
Nazwa pliku: Growl_v2.0.8.1.zip
Rozmiar: 2.42MB (2,539,517 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 24 listopada 2011
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: 2018BB955AB2F1599DC21825260F450F

- updated all UI elements to work with various high-DPI settings (old style and new style, above and below 120dpi)
- added ability to automatically pause Growl when another application is running fullscreen
- updated Bonjour TXT data to include GNTP version and websocket supported version
- better detection of another instance of Growl running in a separate user session
- fixed errant extra trailing space in GNTP header line of unencrypted responses
- fix for issue 37 (Could not created registry key for HKEY_USERS32\SID\Software\Classes) - changed installer to install for Everyone instead of Just Me
- updated growlnotify to return an error code instead of always returning 0
- added temporary workaround to enable forwarding to Growl on Mac (v1.3.1+) (unencrypted requests)

blog comments powered by Disqus