1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Growl 2.0.4

Growl for Windows Growl 2.0.4

Od Growl for Windows  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Growl informuje użytkownika o wydarzeniach. Gdy pobieranie pliku zakończy się, przyjaciele pojawią się online, czy też użytkownik otrzyma nową wiadomość e-mail - program Growl poinformuje użytkownika o dowolnym zdarzeniu subtelnym powiadomieniem. Przez resztę czasu program ten jest niewidoczny.

Oprócz tego program Growl daje pełną kontrolę nad sposobem powiadamiania oraz nad tym, jaką czynność (jeśli opcja ta zostanie wybrana) użytkownik musi wykonać, aby wyłączyć powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany wizualnie, dźwiękowo, wizualnie i dźwiękowo lub bez wizualnego i dźwiękowego powiadomienia. Można wybrać, jakie powiadomienie będzie wyświetlone, czy pozostanie na ekranie, jego ważność oraz czy będzie wysłane na inny komputer. Można wybrać powiadomienia, które uruchomią program pocztowy, uruchomią skrypt, program lub zostaną odczytane na głos.
Tytuł: Growl 2.0.4
Nazwa pliku: Growl_v2.0.4.2.zip
Rozmiar: 1.36MB (1,430,112 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 12 sierpnia 2010
Autor: Growl for Windows
www.growlforwindows.com/gfw/
Suma kontrolna MD5: 97C9A1E408CB19BBA018C15A30615876

- fixed a bug in GrowlConnector that could cause a hang if the connection was lost in the middle of receiving a response
- deprecated instance method GrowlConnector.IsGrowlRunning(); replaced with static GrowlConnector.IsGrowlRunningLocally()
- updated GrowlConnector Register and Notify methods to accept a user-defined 'state' object that will get passed back in the response events (used to associate responses with requests)
- updated Growl.Connector.Response class to include RequestData property (that data was formerly inaccessible from the response)
- improvements to subscriptions to reduce number of renewal requests and updates of the UI
- added /cmd:show switch to Growl.exe for launching Growl with the settings window open
- added Detector.ShowSettingsWindow() method to launch Growl settings window from another application
- added /ai switch to growlnotify to specify the application's icon when registering
- added basis for WebSocket support as well as growlwebsocket.js client library. The only supported endpoint is: ws://localhost:23053/gntp
- improved installation process for language packs on Vista/Win7 and other machines with UAC; now correctly automatically prompts to elevate privileges if required
- removed ability to add new Twitter forwarding destinations (due to no workable oAuth/open source solution)
- fixed a bug that caused redraw artifacts when quickly scrolling the 'Add Computer' list of forwarding options
- fixed some rendering bugs in the History Details view
- added Italian language translation

blog comments powered by Disqus