1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps

Oprogramowanie do programowania

Zapytaj dowolnego programistę, a powie Ci, że ma swój ulubiony język kodowania — dlatego oferujemy różnorodne aplikacje do kodowania, aby znawcy technologii byli zadowoleni. Weźmy na przykład narzędzie Python Tools for Visual Studio, czyli w skrócie PTVS. Jest to dodatek plug-in typu open-source do programu Visual Studio, który obsługuje programowanie w języku Python. PTVS umożliwia przekształcenie programu Visual Studio w środowisko Python IDE. Obsługuje on języki IronPython, CPython oraz IPython, edytowanie, profilowanie, przeglądanie, zdalne debugowanie systemów Linux/MacOS, mieszane debugowanie w językach Python/C++ ora mnóstwo innych funkcji. Wypróbuj bezpłatnie to oraz wiele innych rozwiązań, tutaj w serwisie FileHippo.

Pobierz Dictionary.NET

Dictionary.NET

Pobierz
Fish’s dotNET - 514KB (Freeware)
Everybody needs to check the meaning of a word or a sentence in a foreign language from time-to-time. For those quick translations, Dictionary.NET is ...
Pobierz Inno Setup

Inno Setup

Pobierz
Jordan Russell - 1.87MB (Open Source)
Inno Setup jest darmowym instalatorem programów w systemie Windows. Program Inno Setup utworzony w roku 1997 rywalizuje, a nawet przewyższa komercyjne...
Pobierz Java Runtime Environment 32-bit

Java Runtime Environment 32-bit

Pobierz
Oracle - 63.53MB (Freeware)
Program Java pozwala na uruchamianie aplikacji zwanych "apletami", które napisane są w języku programowania Java. Aplety te pozwalają na bardziej zaaw...
Pobierz Java Runtime Environment 64-bit

Java Runtime Environment 64-bit

Pobierz
Oracle - 71.44MB (Freeware)
Oprogramowanie Java umożliwia Ci uruchomienie aplikacji nazywanych ""applets"", które zostały napisane w języku programowania Java. Te applets pozwolą...
Pobierz NSIS

NSIS

Pobierz
Nullsoft - 1.64MB (Open Source)
NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) to profesjonalny system otwartego kodu źródłowego do tworzenia instalatorów Windows. Jest bardzo mały i elas...
Pobierz PWCT

PWCT

Pobierz
Mahmoud Samir Fayed - 56.39MB (Open Source)
PWCT is not a wizard for creating your application in a few steps, rather, it is a general-purpose visual programming tool that has been designed for ...
Pobierz Python

Python

Pobierz
Python - 24.25MB (Open Source)
Python to dynamiczny obiektowy język programowania, który może być użyty w wielu rodzajach projektów programistycznych. Oferuje integrację z innymi ję...
Pobierz Python Tools for Visual Studio

Python Tools for Visual Studio

Pobierz
Microsoft - 6.54MB (Open Source)
Python Tools for Visual Studio, or PTVS as it is more commonly known, is an open-source plug-in for Visual Studio that supports programming with the...
Pobierz Ruby

Ruby

Pobierz
Ruby-lang.org - 10.04MB (Open Source)
Ruby is a dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and ...