1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz XChat 2.8.3e

XChat 2.8.3E

Od XChat.org  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

XChat jest popularnym klientem protokołu Internet Relay Chat (IRC). W programie można wybrać interfejs z zakładkami lub interfejs w kształcie drzewa. Program obsługuje wiele serwerów i można go łatwo dostosować do własnych potrzeb.

XChat to w pełni wyposażony klient IRC, zawierający wszystkie podstawowe funkcje znajdujące się w innych klientach IRC m.in.: CTCP, transfery plików DCC i rozmowy.

Obsługuje system wtyczek dla różnych języków (włącznie z C, C++, Perl, Python, Tcl, Ruby, Lua, CLISP, D i DMDScript). Poprzez wtyczki można wzbogacić i zmienić funkcje programu XChat.

Niniejszy plik to 30-dniowa wersja shareware.

Tytuł: XChat 2.8.3e
Nazwa pliku: xchat-2.8.3e.exe
Rozmiar: 944KB (966,434 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 14 maja 2007
Autor: XChat.org
www.xchat.org
Strona domowa: www.xchat.org
Suma kontrolna MD5: 511E8DBB5FCC3598593BD7B8BF8195C6

* Scrolling with a background image is now much faster.
* Fixed underscore ('_') in the nick-name right-click menu being drawn as an underline.
* ut2004:// URLs are now underlined too.
* /set gui_tray_flags 4 will now enable a "Minimize to tray" feature. Clicking the window minimize button will minimize to tray instead of the task-bar.
* Fixed bug: [1680762] Notify fails if network name contains spaces.
* Fixed a crash if your clock was accidently set beyond 2038.
* XChat now handles multi-monitor and resolution changes more gracefully, so that menus arn't drawn off-screen etc.
* Script and Plugin related changes:
o /SETTEXT with no argument now clears the input box.
o Returning 0 from an FD hook now unhooks it (C API and Perl).
o Python now has a xchat.strip method (to strip mIRC codes).

blog comments powered by Disqus