1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz XChat 2.6.7

XChat 2.6.7

Od XChat.org  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

XChat jest popularnym klientem protokołu Internet Relay Chat (IRC). W programie można wybrać interfejs z zakładkami lub interfejs w kształcie drzewa. Program obsługuje wiele serwerów i można go łatwo dostosować do własnych potrzeb.

XChat to w pełni wyposażony klient IRC, zawierający wszystkie podstawowe funkcje znajdujące się w innych klientach IRC m.in.: CTCP, transfery plików DCC i rozmowy.

Obsługuje system wtyczek dla różnych języków (włącznie z C, C++, Perl, Python, Tcl, Ruby, Lua, CLISP, D i DMDScript). Poprzez wtyczki można wzbogacić i zmienić funkcje programu XChat.

Niniejszy plik to 30-dniowa wersja shareware.

Tytuł: XChat 2.6.7
Nazwa pliku: xchat-2.6.7.exe
Rozmiar: 1.50MB (1,570,905 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 25 lipca 2006
Autor: XChat.org
www.xchat.org
Strona domowa: www.xchat.org
Suma kontrolna MD5: 304E8C7B92F3CB7862D81577BD619076

- Fixed errors in the Finnish translation that caused highlighted messages
not to wrap correctly.
- Improved the fallback routine when you receive non-UTF8 messages. It
can now handle CP1252 from mIRC users and the ISO-8859-15 Euro symbol.
- Added CHANOPT command for setting channel specific options such as showing
of joins and part, beep on message and color paste.
- /CLEAR HISTORY will clear your command history.
- The /QUERY command now has -nofocus arg, which scripts might find useful.
- You can now /set gui_url_mod 0, to allow left-clicking URLs (default is
4, for CTRL).
- Advanced users can /set tab_small 2, to get _extra_ small tabs.
- Added /SPLAY .
- Fixed /reconnect and auto-reconnect issue [1525383].
- Fixed "restricted mode" errors in the Python plugin.
- Plugin Interface:
- The second args to xchat_list_int and xchat_list_str can now be NULL as
a shortcut to "channels" list for current context only.
- Added bits 6-8 to the field "flags" in the "channels" list.
- /GUI MSGBOX can now contain Pango markup.
- Added -m arg to /MENU. See plugin20.html for more.
- Fixed using the /MENU args -p and -e at the same time.
- Perl Plugin (Lian Wan Situ)
- Fixed a bug with Xchat::print that prevents printing out a single 0.
- Fixed a bug in Xchat::get_prefs that was clobbering the stack.
- Allow scripts that use a non-existent function for the shutdown callback
to be unloaded.
- Added check in set_context for undef.
- Added the fields from get_list "channels" for the current context to the
result of context_info.