1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz XChat 2.8.9

XChat 2.8.9

Od XChat.org  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

XChat jest popularnym klientem protokołu Internet Relay Chat (IRC). W programie można wybrać interfejs z zakładkami lub interfejs w kształcie drzewa. Program obsługuje wiele serwerów i można go łatwo dostosować do własnych potrzeb.

XChat to w pełni wyposażony klient IRC, zawierający wszystkie podstawowe funkcje znajdujące się w innych klientach IRC m.in.: CTCP, transfery plików DCC i rozmowy.

Obsługuje system wtyczek dla różnych języków (włącznie z C, C++, Perl, Python, Tcl, Ruby, Lua, CLISP, D i DMDScript). Poprzez wtyczki można wzbogacić i zmienić funkcje programu XChat.

Niniejszy plik to 30-dniowa wersja shareware.

Tytuł: XChat 2.8.9
Nazwa pliku: xchat-2.8.9.exe
Rozmiar: 976KB (999,091 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 29 sierpnia 2010
Autor: XChat.org
www.xchat.org
Strona domowa: www.xchat.org
Suma kontrolna MD5: 0C592FA258088F7CCEF673B91182EF28

- The balloon time is now adjustable via /set input_balloon_time <seconds>.
- The /Ghost command's password parameter is now optional.
- Updated the default IRC network list with various additions.
- When switching tabs, made the treeview only scroll if the selected item isn't visible.
- The Search/Find window can now be closed with the ESC key.
- Selecting an item in the nickmenu will now copy it to clipboard.
- New icons for notification area (systray).
- For the auto-join command, added an 'x' filler for empty keys. This works around a bug in ircd-seven.
- Lifted a limitation which only allowed the auto-join list to be 255 characters long.
- When a single channel-MODE changes, xchat will no longer re-issue a MODE request for the titlebar display, but figure the new modes intelligently.
- A favorite networks feature has been added to the network list.
- Various text event changes:
* Added "Private Action", "Private Action to Dialog", "SSL Message".
* Added "Identified text" parameter all the 'action' events.
* Added a $3 parameter to "Server Text".
- Plugin API changes:
* Added 'gtkwin_ptr' to xchat_get_info.
* Added DCC fields 'poshigh' and 'resumehigh'.