1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 4.2.2.81494

VirtualBox 4.2.2.81494

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 4.2.2.81494
Nazwa pliku: VirtualBox-4.2.2-81494-Win.exe
Rozmiar: 91.47MB (95,911,768 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 19 października 2012
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: 2DCE5F6A6F42E0125C372807CAF403FA

# The following items were fixed and/or added:
- VMM: adapted to changes in Mac OS X 10.8.2
- GUI: restored VM item tool-tip functionality (4.2 regression)
- GUI: added group item tool-tip functionality
- GUI: fixed handling of the .ova/.ovf file name association (4.2 regression)
- GUI: it was not possible to change any setting before the first VM was created
- GUI: disable grouping action if all the selected items are full children list of the same group already
- GUI: added menu for runtime drag-and-drop option change
- GUI: cleanup shared-clipboard menu on visual-mode change
- GUI: make sure VM receives keyboard focus on entering fullscreen-mode on Win host
- GUI: disable proxy authentication for security reasons
- 3D Support: DrawIndexedPrimitiveUP implementation fixes for the Windows WDDM video driver
- Storage: fixed a release assertion in the AHCI emulation when requests where canceled with asynchronous I/O disabled
- Storage: fixed a hang during VM reset under certain circumstances
- NAT: fixed a crash under rare circumstances (Windows hosts only)
- NAT: automatically use the host resolver if the host name server is set to some unusual loopback value
- E1000: fixed a VirtualBox crash during intensive network transfers (4.2 regression)
- ICH9: fixed PCI bridge initialization
- USB mouse: ensure that the last mouse event doesn't get lost if no URBs are available
- BIOS: certain legacy guests (e.g. Windows 95) didn't find the boot device after a warm reboot
- BIOS: don't trash the palette in text modes when setting the border color
- EFI: fixed OS X guest autoboot (4.2 regression)
- VBoxManage: fixed output of showvminfo --machinereadable
- VBoxManage: fixed parsing of storageattach --discard
- VBoxManage: fixed wrong output of the HPET setting in showvminfo
- VBoxManage: fixed closing the guest session after executing a guest process via guest control
- VBoxShell: adaptions to interface name changes
- Guest Additions device: fixed a Guest Additions hang when a machine was reset after a crash
- Linux hosts / guests: Linux 3.7-rc1 fixes
- Linux Additions: support X.Org Server 1.13
- Linux Additions: fixed a hang when the X server was restarted with old guest kernels
- Linux Additions: fixed a VBoxService crash during CPU hot remove
- Windows Additions: fixed automatic screen resize issue for NT4 guests
- OS/2 Additions: fixed shutdown hang
- OS/2 Additions: fixed mouse driver panic
- Solaris hosts: fixed autostart service going into maintenance mode after all VMs started
- Solaris hosts: fixed linking the host driver with the dtrace module

blog comments powered by Disqus