1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 2.2.2

VirtualBox 2.2.2

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 2.2.2
Nazwa pliku: VirtualBox-2.2.2-46594-Win.exe
Rozmiar: 62.96MB (66,017,808 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 28 kwietnia 2009
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: 9E5C2D9A41C6C9B3E619C4FC21DE0B6E

This is a maintenance release. The following items were ?xed and/or added:

* Host and guest clipboard: ?xed a number of issues affecting hosts and guests running the X window system.
* Guest Additions: make sure the virtual mouse autodetection works on ?rst reboot after installing the Additions on X.Org server 1.5 and later.
* Guest Additions: properly report process identity number of running services
* Guest Additions: clean up properly if the X Window server terminates
* Linux Additions: ?xed installation path for OpenGL libraries in some 64-bit guests (bug #3693)
* Solaris Additions: ?xed installation to work when X.Org is not installed on the guest
* Solaris Additions: ?xed a bug that could panic the guest when unmounting a busy shared folder
* Windows Additions: ?xed mouse pointer integration of some Windows guests (2.2.0 regression, bug #3734)
* Windows Additions: ?xed installation on Windows Server 2008 Core (bug #2628)
* Main: do not try to use older versions of D-Bus (Linux hosts only, bug #3732)
* VMM: ?xed out-of-memory conditions on Windows hosts (bug #3657)
* VMM: ?xed occasional hangs when attaching USB devices during VM startup (2.2.0 regression; bugs #3787)
* VMM: ?xed guru meditation related to memory management (software virtualization only)
* Virtual disks: ?x possible data corruption when writing to diff images, incorrect detection of redundant writes
* GUI: reworked network settings dialog
* GUI: properly show the detailed settings dialog of NAT networks (bug #3702)
* GUI: HostKey could not be changed (2.2.0 regression, bug #3689)
* GUI: ?xed memory text?eld size (Windows hosts only; bug #3679)
* GUI: ?xed crash when selecting a shared folder path (Windows hosts only; bugs #3694, #3751, #3756)
* VBoxManage modifyhd --compact: implemented again for VDI ?les, and now supports relative paths (bug #2180, #2833)
* VBoxManage snapshot discard: made it work again (2.1.0 regression; bug #3714)
* NAT: on some Windows host, the guest didn’t receive a DHCP lease (bug #3655)
* NAT: ?xed release assertion during poll() (bug #3667)
* Clipboard: ?xed random crahes (X11 hosts only, bug #3723)
* Shared Folders: ?xed incorrect permissions for Solaris guests
* Shared Folders: ?xed wrong ?le sizes with Solaris guests
* CBindings: ?xed possible memory leak while releasing the IVirtualBox and ISession Objects
* Solaris hosts: ?xed host-only network interface incompatibility with nwam/dhcpagent (bug #3754)
* Windows installer: fixed several install and uninstall issues (bugs #3659, #3686, #1730, #3711, #3373, #3382, #3701, #3685, #3710)
* Mac OS X hosts: preliminary support for Snow Leopard

blog comments powered by Disqus