1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 4.1.16.78094

VirtualBox 4.1.16.78094

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 4.1.16.78094
Nazwa pliku: VirtualBox-4.1.16-78094-Win.exe
Rozmiar: 90.86MB (95,273,304 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 23 maja 2012
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: E905460EECA71AB15EFB86625CB5D439

# The following items were fixed and/or added:
* VMM: fixed a Guru Meditation VERR_ACCESS_DENIED with certain guests
* VMM: fixed a Guru Meditation VERR_PAGE_TABLE_NOT_PRESENT with Ubuntu 32-bit guests with nested paging enabled on AMD CPUs
* VMM: preserve segment limits and attributes when switching to unreal mode required for some legacy guests to work properly (VT-x without unrestricted guest execution only)
* VMM: fixed a VM hang after a resume from pause / savestate with SMP guests in rare cases
* 3D Support: several fixes for the Windows WDDM video driver crash
* NAT: fixed a crash on attempt to process ICMP datagram under some circumstances
* Host-only Networking: lifted the maximal number of interfaces to 128 on Linux and Mac OS X hosts (there is no such limitation for Solaris and Windows hosts)
* EFI: fixed wrong SEC/PEI Core entry point calculation
* VRDP: fixed a display update problem
* Main: set the proper VM state if savestate failed for some reason
* Main: more useful error message if a medium is inaccessible
* VBoxManage: fixed controlvm savestate if the VM is already paused
* Mac OS X hosts: addressed issues running on Mountain Lion Preview 3
* Linux hosts: Linux 3.4 compile fixes
* Linux hosts: fixed wrong help path in some rpm-based packages
* Guest Additions: fixed handling of custom environment variables during VBoxManage guestcontrol execute
* Windows Additions: fixed guest driver crash of VBoxSF in certain cases (4.1.10 regression)
* Windows Additions: don't load the WDDM driver if 3D support is not available for Windows 8 guests to keep the guest maintainable in that case (still better to miss some features than providing a blank screen)
* Solaris Additions: added support for X.org Server 1.11 and 1.12

blog comments powered by Disqus