1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz VirtualBox 6.0.6 for PC Windows

VirtualBox 6.0.6

Od Oracle  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program VirtualBox służy do pełnej wirtualizacji sprzętu x86. Program ten może być używany na serwerach, komputerach stacjonarnych, a także może być wbudowany w inne rozwiązania. Jest to jedyny profesjonalny program tego typu, o otwartym kodzie źródłowym.

Oto niektóre funkcje programu VirtualBox:

  • Modularność. Program VirtualBox ma bardzo modularną budowę oraz dobrze zdefiniowane wewnętrzne interfejsy programistyczne oraz budowę client/serwer. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie programu jednocześnie z wielu interfejsów: na przykład można uruchomić wirtualny komputer w typowym interfejsie graficznym, a następnie kontrolować ten komputer z wiersza poleceń lub zdalnie. Program VirtualBox zawiera również pełny pakiet dla programistów: chociaż jest to program o otwartym kodzie źródłowym, nie trzeba zagłębiać się w źródła, aby stworzyć nowy interfejs.
  • Opisy wirtualnych komputerów w języku XML. Ustawienia wirtualnych komputerów są zapisywane całkowicie w języku XML i nie są zależne od lokalnych komputerów. Dlatego definicje komputerów wirtualnych mogą być łatwo przeniesione na inne komputery.
Tytuł: VirtualBox 6.0.6 for PC Windows
Nazwa pliku: VirtualBox-6.0.6-130049-Win.exe
Rozmiar: 166.69MB (174,789,632 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 17 kwietnia 2019
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.virtualbox.org
Suma kontrolna MD5: 1F8F26A7056161EB9A4C9543EEA6F779

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added:

Virtualization core: nested AMD virtualization fixes
User interface: fixed copying directories in file manager
User interface: fixed operation progress in file manager when copying content
User interface: fixed operation progress when deleting snapshots
User interface: fixed unattended installation of recent Ubuntu guests
User interface: various additional improvements
Storage: fixed loading saved states for LsiLogic devices (6.0.0 regression; bug #18263)
Storage: fixed fixed reading certain QCOW2 images and support version 3 of the format readonly
Storage: Improved IDE PCI emulation to allow NetWare IDE drivers to use bus-mastering
Graphics: Improved VMSVGA support to work with old X servers which previously showed only a badly scrambled screen
Graphics: fixed invisible mouse cursor with VMSVGA emulation and without mouse integration (bug #18239)
Graphics: make EFI work with VMSVGA emulation (bug #18282)
Graphics: remember last guest screen size VMSVGA emulation
Graphics: fix RDP to guests using VMSVGA emulation
Graphics: various additional VMSVGA emulation fixes
Audio: implemented audio device enumeration for the DirectSound backend
Network: fixed unwanted padding bytes in Windows host adaptor network packets (bug #18202 and bug #18355)
Serial: fixed possible crash on Windows when using a host device (6.0.0 regression; bug #18319)
Serial: fixed loopback handling in the emulation causing garbage to be sent during boot with Linux guests (6.0.0 regression; bug #18319)
Shared folders: fixed duplicate folders after restoring a saved state (bug #18373 and other)
Drag and drop: fixed copying files from guest host (bug #18305)
Recording: fixed modifying settings via VBoxManage (bug #18494)
VBoxManage: crash fix (bug #18341)
Fixed hangs during failed virtual machine start-up
Windows host: fix unwanted wake-ups from standby (bug #18549)
Windows host: disallow Pause as a host key (bug #18482)
Linux host and guest: support Linux 5.0 and 5.1, thank you Valdis Kletnieks (see also bug #18515)
Linux host: support kernel 4.4.169 (bug #18315)
Linux host: fix logging when building Linux kernel modules (bug #18226)
Linux host: clarified building Linux host drivers with secure boot (bug #18312)
FreeBSD host: compilation fixes
Installers: reduced size of packages
Web services: work with Java 11
LibreSSL compilation fix, thank you Stefan Strogin
Windows guests: fixed running applications which use complex display topologies with WDDM driver, fixed Skype for Business hangs (bug #17092)
Windows guests: fixed an occasional guest crash with WDDM driver and VBoxSVGA adapter (bug #18369)
Windows guests: shared folder file creation detection issue (bug #9276)
Linux guests: shared folder performance and reliability improvements and missing features (bugs #17360, #819)
OS/2 guests: shared folder fixes (bug #18376 and bug #18379)