1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.6.4

The GIMP 2.6.4

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.6.4
Nazwa pliku: gimp-2.6.4-i686-setup.exe
Rozmiar: 15.16MB (15,892,408 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 2 stycznia 2009
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: B5EA0716672A5F1966AE554E5221EF01

* Bugs fixed:

565223 – Perspective transformation jagged edges / comb effect
563985 – jpg save dialog: "cancel" is treated like "commit"
for settings
564087 – Using clone tool on a layer with a part out of canvas
causes crashes
564593 – crash when the drawable is changed while a color tool
is active
564869 – GIMP crashes on selecting Tools->GEGL operation
565138 – python-fu-foggify does not check if image is in rgb mode
563130 – Hue selection mode does not cross the 0-360 degrees line
563179 – Scrollbars not resized when we extend the canvas size
562459 – PF_PALETTE: 'TypeError' when used in a plugin that is
registered in
562427 – Compilation with --as-needed
562386 – PF_SLIDER and PF_SPINNER 'Step' values do not change
consistently...
562366 – Default image dimensions are not correctly
transferred in the file/new dialog box
561899 – GIMP can't save to mounted filesystem if file exists

* Updated translations:

Greek (el)
Hindi (hi)
Hungarian (hu)
Italian (it)
Japanese (ja)
Korean (ko)
Slovenian (sl)
Swedish (sv)
Tamil (ta)
Simplified Chinese (zh_CN)

blog comments powered by Disqus