1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.8.4

The GIMP 2.8.4

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.8.4
Nazwa pliku: gimp-2.8.4-setup.exe
Rozmiar: 73.34MB (76,902,472 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 8 lutego 2013
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: C7A117E7370406448BD32FC99BA5C593

# Core:
- Move the OSX gimpdir to "~/Library/Application Support"
# GUI:
- Better names for the default filters in save and export
- Make tool drawing (esp. the brush outline) much more responsive
- Remember the "maximized" state across sessions
- Simplify the splash image code a lot, makes it appear immediately again
- Allow the text tool to start on an image without layers
- Various fixes for text style attribute handling
- Set unconfigured input devices to eraser if GTK+ says they are erasers
- Make language selectable in Preferences on OSX
# Libgimp:
- Make libgimp drawable combo boxes aware of layer groups
- Make sure plug-in windows appear on top on OSX
- Fix item width in GimpPageSelector (used e.g. in PDF import)
# Plug-ins:
- Better default values in the Drop Shadow script
- Fix a whole bunch of bugs in the BMP plug-in
- On OSX, use the system's screenshot utility
# Installer:
- Add Brazilian-Portuguese translation to the Windows installer
# Source and build system:
- Many improvements to the OSX bundle build system
- Support automake 1.13
# General:
- Lots of bug fixes
- Lots of translation updates

blog comments powered by Disqus