1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.7.0 Beta

The GIMP 2.7.0 Beta

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.7.0 Beta
Nazwa pliku: gimp-2.7.0-i686-setup.exe
Rozmiar: 20.97MB (21,990,896 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 27 sierpnia 2009
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: E2CC001DEC20CFEFCC5319C2C97B702D

Changes in GIMP 2.7.0
=====================

UI:

- Change the Text Tool to perform text editing on-canvas (GSoC 2008)
- Add support for tagging GIMP resources such as brushes and allow filtering based on these tags (GSoC 2008)
- Separate the activies of saving an image and exporting it, there is now an 'File->Export...' for example
- Port file plug-ins to new export API which gets rid of many annoying export dialogs
- Add a simple parser to size entry widgets, images can be scaled to e.g. "50%" or "2 * 37px + 10in"
- Arrange layer modes into more logical and useful groups
- Added support for rotation of brushes
- Make the Pointer dockable show information about selection position and size
- Get rid of the Tools dockable and move toolbox configuration to Preferences
- Add status bar feedback for keyboard changes to brush paramaters
- Add diagonal guides to the Crop Tool
- New docks are created at the pointer position
- Add support for printing crop marks for images
- Move 'Text along path' from tool options to text context menu
- Change default shortcuts for "Shrink Wrap" and "Fit in Window" to Ctrl+R and Ctrl+Shift+R respectively since the previous shortcuts are now used for the save+export feature
- Make Alt+Click on layers in Layers dockable create a selection from the layer
- Allow to specify written language in the Text Tool

Plug-ins:

- Map the 'Linear Dodge' layer mode in PSD files to the 'Addition' layer mode in GIMP
- Add JPEG2000 load plug-in
- Add X11 mouse cursor plug-in
- Add support for loading 16bit (RGB565) raw data
- Add palette exporter for CSS, PHP, Python, txt and Java, accessed through palette context menu
- Add plug-in API for getting image URI, for manipulating size of text layers, for getting and setting text layer hint, and for unified export dialog appearance

Data:

- Add large variants of round brushes and remove duplicate and useless brushes
- Add "FG to BG (Hardedge)" gradient

GEGL:

- Port the projection code, the code that composes a single image from a stack of layers, to GEGL
- Port layer modes to GEGL
- Port the floating selection code to GEGL
- Refactor the layer stack code to prepare for layer groups later
- Prepare better and more intuitive handling of the floating selection
- Add File->Debug->Show Image Graph that show the GEGL graph of an image
- Allow to benchmark projection performance with File->Debug->Benchmark Projection
- When using GEGL for the projection, use CIELCH instead of HSV/HSL for color based layer modes

Core:

- Make painting strokes Catmull-Rom Spline interpolated
- Add support for arbitrary affine transforms of brushes
- Add support for brush dynamics to depend on tilt
- Add aspect ratio to brush dynamics
- Add infrastructure to soon support vector layers (GSoC 2006)
- Rearrange legacy layer mode code to increase maintainability
- Drop support for the obsolete GnomeVFS file-uri backend
- Allow to dump keyboard shortucts ith File->Debug->Dump Keyboard Shortcuts
- Prepare data structures for layer groups
- Remove gimprc setting "menu-mnemonics", "GtkSettings:gtk-enable-mnemonics" shall be used instead
- Remove "transient-docks" gimprc setting, the 'Utility window' hint and a sane window manager does a better job
- Remove "web-browser" gimprc setting and use gtk_show_uri() instead

General:

- Changed licence to (L)GPLv3+
- Use the automake 1.11 feature 'silent build rules' by default
- Lots of bug fixes and cleanup

blog comments powered by Disqus