1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.2.14

The GIMP 2.2.14

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.2.14
Nazwa pliku: gimp-2.2.14-i586-setup.exe
Rozmiar: 7.50MB (7,867,640 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 20 kwietnia 2007
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: CA235FD599C6C090ACC2067721C97CE4

- avoid crashing on newer versions of the winicon format (bug #352899)
- fixed crash in Postscript plug-in (bug #353381)
- fixed handling of TABs in the text tool (bug #353132)
- fixed bug in Depth Merge plug-in (bug #355219)
- fixed bug in GimpDrawablePreview widget (bug #353639)
- fixed bug in Line Nove script (bug #357433)
- fixed bug in Ripple plug-in (bug #357431)
- save locale independent files from Fractal Explorer plug-in (bug #360095)
- fixed bug in Super Nova plug-in (bug #340073)
- be more robust against broken XCF files (bug #357809)
- fixed drawing issues in Image Map plug-in (bug #311621)
- fixed smoothing option in Fractal Explorer plug-in (bug #372671)
- load channels in the proper order when opening an XCF file (bug #378003)
- deal with floating selections in the Burn-In Animation script (bug #384096)
- fixed clipping in the GimpPreviewArea widget (bug #392692)
- fixed a potential crash in gimp-remote (bug #392111)
- work around a file-chooser problem on Windows (bug #398726)
- fixed markup of the gimp(1) manual page (bug #401145)
- fixed the fix for the right-to-left layout in layers dialog (bug #348347)
- fixed PSD save plug-in on 64bit architectures (bug #335130)
- added missing dependency in gimpui-2.0.pc file (bug #356394)
- fixed a crash in the PSD save plug-in (bug #395385)
- improved robustness of transform tool preview code (bug #420595)
- improved forward compatibility of XCF loader (bug #316207)
- don't crash in the Compressor plug-in if files can't be opened (bug #422444)
- fixed sensitivity of input fields in the Lighting plug-in (bug #359833)

blog comments powered by Disqus