1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.8.2

The GIMP 2.8.2

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.8.2
Nazwa pliku: gimp-2.8.2-setup.exe
Rozmiar: 72.50MB (76,021,168 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 25 sierpnia 2012
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: 274F49CD7E015F8C7169C59F29FC6AEF

# Core:
- Make tag matching always case-insensitive
- Let the tile-cache-size default to half the physical memory
# GUI:
- Mention that the image was exported in the close warning dialog
- Make sure popup windows appear on top on OSX
- Allow file opening by dropping to the OSX dock
- Fix the visibility logic of the export/overwrite menu items
- Remove all "Use GEGL" menu items, they only add bugs and zero function
- Improve performance of display filters, especially color management
- Fix the image window title to comply with the save/export spec and use the same image name everywhere, not only in the title
- Fix positioning of pasted/dropped stuff to be more reasonable
# Libgimp:
- Move gimpdir and thumbnails to proper locations on OSX
- Implement relocation on OSX
- Allow to use $(gimp_installation_dir) in config files
# Plug-ins:
- Fix remembering of JPEG load/save defaults
- Revive the page setup dialog on Windows
# Source and build system:
- Add Windows installer infrastructure
- Add infrastructure to build GIMP.app on OSX
# General
- Lots of bug fixes
- List of translation updates

blog comments powered by Disqus