1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.3.9 Beta

The GIMP 2.3.9 Beta

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.3.9 Beta
Nazwa pliku: gimp-2.3.9-setup.zip
Rozmiar: 9.98MB (10,463,791 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 23 czerwca 2006
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: 517EB9D558699641F434C9753192D466

- better interpolation for "smooth" curves in the Curve tool
- added an Auto button to the Threshold tool that picks a suitable value
- simplified user installation, only display a dialog in case of an error
- added Red Eye Removal plug-in
- added thumbnail loader to GIF load plug-in
- declared even more data as const
- refactoring of the PDB and plug-in management code
- allow Merge to work on a single layer
- added a way to remove all keyboard shortcuts from the Preferences dialog
- added menu items for "Text to Path", "Text along Path" and "Text to
Selection"
- allow to initialize a new layer mask with any of the image's channels
- added clipboard brush and clipboard pattern
- added scripts to sort color palettes
- swap meanings of "dilate" and "erode" which have been wrong for a long time
- show Clone tool source location while painting
- use GtkFileChooserButton in place of GimpFileEntry
- added script to reverse the order of layers
- added "Sample merged" and "Selected Pixels only" options to Palette import
- added actions to select palette and colormap colors
- new environment variable to control which batch interpreter to use
- give plug-ins access to the CPU detection so that they can use MMX code
- speed up Selective Gaussian Blur plug-in
- improved tool cursors, added edge resizing cursors
- improved behaviour of new selection tools
- allow to reset all gimprc values from the Preferences dialog
- optionally show guides in the Crop tool
- bug fixes and code cleanup

blog comments powered by Disqus