1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.6.7

The GIMP 32-bit 2.6.7

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.6.7
Nazwa pliku: gimp-2.6.7-i686-setup.exe
Rozmiar: 16.09MB (16,871,432 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 14 sierpnia 2009
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: 00CEFFC4A959AE9D97EF035ECA681F8F

* Bugs fixed:

591017 – Tablet pan is not working as fast as it should
577581 – Crashes when using any colors tool/function on Windows
589667 – GIMP crashes when clicking GEGL Operation on Windows
569833 – file-jpeg-save erroneous with small quality values
590638 – Changing palettes from list to grid view loses "locked to dock"
status
589674 – "Send by Email" does not update "Filename"
589674 – "Send by Email" does not update "Filename"
586851 – Transparent BMP files fail to load
589205 – help-browser uses deprecated (and sometimes broken) webkit call
582821 – 'Sphere Designer' does not reset correctly...
570353 – first time open of .svg file ignores the requested units
555777 – Export to MNG animation fails
577301 – Dithering with transparency is broken for "positioned" method
493778 – metadata plug-in crashes on some images
567466 – PNG comment not found if more than 1 tEXt chunks
585665 – Exporting to PSD with a blank text layer creates a corrupt file
586316 – Levels tool does not adjust output levels correctly if input
levels are changed
569661 – Import from PDF throws errors when entering resolution in
pixels per millimetre
567262 – Black pixels appear in "Spread" filter preview
554658 – Path Dialog: Path preview pics not to see constantly
167604 – gimp_gradient_get_color_at() may return out-of-bounds values
567393 – Rectangle select tool size shrinks to 0 if size is larger than
the image and the up or down arrow is pressed
587543 – crash when invoking certain actions by keyboard shortcut
563029 - Closing maximized image doesn't restore document window size
585488 – Perspective transformation on a layer with a mask causes crash
586008 - GIMP crashes when right-click canceling a drawing action initiated
outside layer boundaries
584345 – when printing, the number of copies should be reset to 1
557061 – Alpha to Logo
472644 – Rotate with clipping crops the whole layer
577575 – transform tool fills underlying extracted area wrongly
555738 – Image display is wrong after undoing canvas size
577024 – help-browser plugin crashes when used with webkit 1.1.3
555025 – Action GEGL box widgets weirdness


* Updated and new translations:

Czech (cs)
Danish (da)
German (de)
Spanish (es)
Basque (eu)
Finnish (fi)
Hungarian (hu)
Italian (it)
Gujarati (gu)
Japanese (ja)
Kannada (kn)
Marathi (mr)
Norwegian bokmål (nb)
Oriya (or)
Portuguese (pt)
Romanian (ro)
Sinhala (si)
Swedish (sv)
Simplified Chinese (zh_CN)
Traditional Chinese - Hong Kong (zh_HK)
Traditional Chinese - Taiwan (zh_TW)