1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz The Gimp 2.10.2 32-bit

The GIMP 32-bit 2.10.2

Od The GIMP Team  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program GIMP działa na wielu systemach operacyjnych i służy do edycji zdjęć. GIMP to skrót od GNU Image Manipulation Program (Program do edycji zdjęć GNU). Program GIMP oferuje wiele możliwości przy edycji zdjęć: retusz zdjęć, kompozycja obrazu i tworzenie obrazu.

Ma wiele funkcji. Może być używany jako prosty program do rysowania, jako wysokiej jakości program do retuszu zdjęć, jako system przetwarzania wsadowego online, renderer dużej ilości obrazów, konwerter formatów obrazów itp.

 • Pełny zestaw narzędzi do rysowania: pędzle, ołówek,spray, klonowanie itp.
 • Płytowe zarządzanie pamięcią, w celu dopasowania rozmiaru obrazu do dostępnej ilości miejsca na dysku.
 • Próbkowanie podpikselowe wszystkich narzędzi rysowania, w celu osiągnięcia wysokiej jakości antyaliasing
 • Pełna obsługa kanału Alpha
 • Warstwy i kanały
 • Proceduralna baza danych do wywoływania wewnętrznych funkcji programu GIMP z zewnętrznych programów np. Script-Fu
 • Zaawansowana funkcjonalność skryptowa
 • Wielokrotne cofanie/powtarzanie czynności (ograniczone tylko przez miejsce na dysku)
 • Narzędzia transformacji: obrót, skalowanie, deformacja i odbicie
 • Niektóre obsługiwane formaty plików: GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP i wiele innych
 • Narzędzia wyboru: prostokąt, elipsa, dowolny kształt, nieostre kształty, krzywe Beziera i tryb inteligentny
 • Wtyczki pozwalające na łatwe dodawanie nowych formatów i nowych filtrów
Tytuł: The Gimp 2.10.2 32-bit
Nazwa pliku: gimp-2.10.2-setup.exe
Rozmiar: 149.45MB (156,710,592 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 21 maja 2018
Autor: The GIMP Team
www.gimp.org
Strona domowa: www.gimp.org
Suma kontrolna MD5: 26E72FCA4520C76765D2C6925B679528

Core:
Discard fonts which fail to load and popup an info dialog to allow people debug their fonts.
New API to suppress updates in UI until plug-ins are done introducing changes.
New API to calculate histograms in separate threads, with possible further extension to handle similar cases elsewhere in GIMP.
Tool options are now properly saved and reloaded per-device at startup.
Plug-ins:
New plug-in for importing and exporting HEIF images.
Enable visibility of rasterized vector layer from PSD.
Single-window screenshots in Windows fixed to correctly snap a window even when it is partly off-screen or covered by another window or when display scaling is not set to 100%.
Filters:
New Spherize filter to wrap an image around a spherical cap.
New Recursive Transform filter to create Droste effect.
Usability:
Warn users, when alpha-only painting has no effect. E.g. when target drawable doesn't have an alpha channel, or the alpha channel is locked.
Make the splash texts dynamic, so they are larger on larger splashes.
Mention pressing Enter to complete Foreground selection in the status bar.
Make sure that clicking outside any selection prevents Rectangle Select and Ellipse Select tools from creating empty selections.
Improve mouse wheel zooming behavior to keep the same point centered under the pointer even if the image is completely visible in the canvas.
Add "View -> Center Image in Window" (Shift+J) as a quick way to center the image at any zoom level.
Translations:
Updated translations: Catalan, Danish, Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
New translation of Windows installer: Chinese (Taiwan).
Build:
Add a --with-bug-report-url configure option allowing packagers to set the address of their own bug tracker. This address will be the one opened by the debug dialog for reporting bugs.
Add a flatpak manifest for the gtk3-port branch.
Remove the possibility to disable script-fu.
Add a --with-icc-directory configure option to customize the color profile directory. By default, it is set to the common path /usr/share/color/icc.
Documentation:
Updating the description of the XCF format "devel-docs/xcf.txt", for third-party readers wishing to support GIMP 2.10 XCF files.
Add documentation skeletons for all enums in libgimpbase/, there is much room for improvement.