1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz PuTTY 0.71 Remote Networking for PC Windows

PuTTY 0.71

Od Simon Tatham  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PuTTY to klient dla protokołów sieciowych SSH, Telnet i Rlogin.

Protokoły te służą do uruchamiania zdalnej sesji na zdalnym komputerze. Program PuTTY jest klientem w tej sesji: program ten wyświetla przebieg sesji, ale nie uruchamia jej.

Innymi słowy: Program PuTTY jest uruchamiany na komputerze Windows i łączy się np. z komputerem Unix. Program PuTTY otwiera okno. Wtedy wszystkie polecenia wpisywane do tego okna są wysyłane bezpośrednio do komputera Unix, a wszystko co wysyła zdalny komputer, jest wyświetlane w tym oknie. Można więc zdalnie pracować na komputerze Unix tak, jakby rzeczywiście się przy nim siedziało.

Niniejszy plik zawiera następujące narzędzia:

 • PuTTY (klient Telnet i SSH)
 • PSCP (klient SCP tzn. bezpieczne kopiowanie plików w wierszu poleceń)
 • PSFTP (klient SFTP tzn. zwykłe przenoszenie plików podobne do FTP)
 • PuTTYtel (a tylko klient Telnetu)
 • Plink (interfejs wiersza poleceń do połączenia z PuTTY)
 • Pageant (moduł uwierzytelniania SSH dla programów PuTTY, PSCP i Plink)
 • PuTTYgen (narzędzie do tworzenia kluczy RSA i DSA).
Tytuł: PuTTY 0.71 Remote Networking for PC Windows
Nazwa pliku: putty-0.71-installer.msi
Rozmiar: 2.89MB (3,030,016 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 18 marca 2019
Suma kontrolna MD5: E55D57D188A1EA48FF21A4453BA2A4E0

Security fixes found by an EU-funded bug bounty programme:
a remotely triggerable memory overwrite in RSA key exchange, which can occur before host key verification
potential recycling of random numbers used in cryptography
on Windows, hijacking by a malicious help file in the same directory as the executable
on Unix, remotely triggerable buffer overflow in any kind of server-to-client forwarding
multiple denial-of-service attacks that can be triggered by writing to the terminal
Other security enhancements: major rewrite of the crypto code to remove cache and timing side channels.
User interface changes to protect against fake authentication prompts from a malicious server.
We now provide pre-built binaries for Windows on Arm.
Hardware-accelerated versions of the most common cryptographic primitives: AES, SHA-256, SHA-1.
GTK PuTTY now supports non-X11 displays (e.g. Wayland) and high-DPI configurations.
Type-ahead now works as soon as a PuTTY window is opened: keystrokes typed before authentication has finished will be buffered instead of being dropped.
Support for GSSAPI key exchange: an alternative to the older GSSAPI authentication system which can keep your forwarded Kerberos credentials updated during a long session.
More choices of user interface for clipboard handling.
New terminal features: support the REP escape sequence (fixing an ncurses screen redraw failure), true colour, and SGR 2 dim text.
Pressing Ctrl+Shift+PgUp or Ctrl+Shift+PgDn now takes you straight to the top or bottom of the terminal scrollback.