1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz PuTTY 0.70 Remote Networking for PC Windows

PuTTY 0.70

Od Simon Tatham  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PuTTY to klient dla protokołów sieciowych SSH, Telnet i Rlogin.

Protokoły te służą do uruchamiania zdalnej sesji na zdalnym komputerze. Program PuTTY jest klientem w tej sesji: program ten wyświetla przebieg sesji, ale nie uruchamia jej.

Innymi słowy: Program PuTTY jest uruchamiany na komputerze Windows i łączy się np. z komputerem Unix. Program PuTTY otwiera okno. Wtedy wszystkie polecenia wpisywane do tego okna są wysyłane bezpośrednio do komputera Unix, a wszystko co wysyła zdalny komputer, jest wyświetlane w tym oknie. Można więc zdalnie pracować na komputerze Unix tak, jakby rzeczywiście się przy nim siedziało.

Niniejszy plik zawiera następujące narzędzia:

 • PuTTY (klient Telnet i SSH)
 • PSCP (klient SCP tzn. bezpieczne kopiowanie plików w wierszu poleceń)
 • PSFTP (klient SFTP tzn. zwykłe przenoszenie plików podobne do FTP)
 • PuTTYtel (a tylko klient Telnetu)
 • Plink (interfejs wiersza poleceń do połączenia z PuTTY)
 • Pageant (moduł uwierzytelniania SSH dla programów PuTTY, PSCP i Plink)
 • PuTTYgen (narzędzie do tworzenia kluczy RSA i DSA).
Tytuł: PuTTY 0.70 Remote Networking for PC Windows
Nazwa pliku: putty-0.70-installer.msi
Rozmiar: 2.81MB (2,942,464 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 10 lipca 2017
Suma kontrolna MD5: 9047A29B7C2ED333536A7FB6D6C8BAE6

Security fix: the Windows PuTTY binaries should no longer be vulnerable to hijacking by specially named DLLs in the same directory, even a name we missed when we thought we'd fixed this in 0.69.
Windows PuTTY should be able to print again, after our DLL hijacking defenses broke that functionality.
Windows PuTTY should be able to accept keyboard input outside the current code page, after our DLL hijacking defenses broke that too.