1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Process Explorer 14.10

Process Explorer 14.10

Od Microsoft SysInternals  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Process Explorer wyświetla, które procesy DLL i uchwyty plików zostały otwarte lub wczytane.

Okno programu Process Explorer składa się z dwóch części. Górne okno zawsze wyświetla listę aktywnych procesów z nazwami kont ich właścicieli, a zawartość dolnego okna zależy od trybu pracy programu. Jeśli program Process Explorer działa w trybie uchwytów, zostaną wyświetlone uchwyty, które były otwarte przez proces wybrany w górnym oknie. Jeśli działa w trybie DLL, zostaną wyświetlone bibliotek DLL i pliki w pamięci, które wczytał wybrany proces. Program Process Explorer jest wyposażony w funkcje wyszukiwania, które pozwalają na spawdzenie, które procesy otworzyły określone deskryptory lub wczytały dane biblioteki DLL.

Wyjątkowe możliwości programu Process Explorer pozwalają na łatwe wyśledzenie problemów z wersjami bibliotek DLL lub wyciekami pamięci oraz dostarczają informacji o działaniu systemu Windows i zainstalowanych programów.

Tytuł: Process Explorer 14.10
Nazwa pliku: ProcessExplorer.zip
Rozmiar: 1.47MB (1,544,204 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 16 marca 2011
Autor: Microsoft SysInternals
www.microsoft.com/technet/sysinternals
Suma kontrolna MD5: 44E1875726C9412528C8CAAD54D78E5B

- Introduces cycle-based CPU usage on Windows 7.
- Shows usage for processes that consume less than 0.01% CPU.
- Shows thread ideal processors on Windows 7.
- Adds the ability to remote control and connect to other logon sessions.

blog comments powered by Disqus