1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Process Explorer 11.0

Process Explorer 11.0

Od Microsoft SysInternals  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Process Explorer wyświetla, które procesy DLL i uchwyty plików zostały otwarte lub wczytane.

Okno programu Process Explorer składa się z dwóch części. Górne okno zawsze wyświetla listę aktywnych procesów z nazwami kont ich właścicieli, a zawartość dolnego okna zależy od trybu pracy programu. Jeśli program Process Explorer działa w trybie uchwytów, zostaną wyświetlone uchwyty, które były otwarte przez proces wybrany w górnym oknie. Jeśli działa w trybie DLL, zostaną wyświetlone bibliotek DLL i pliki w pamięci, które wczytał wybrany proces. Program Process Explorer jest wyposażony w funkcje wyszukiwania, które pozwalają na spawdzenie, które procesy otworzyły określone deskryptory lub wczytały dane biblioteki DLL.

Wyjątkowe możliwości programu Process Explorer pozwalają na łatwe wyśledzenie problemów z wersjami bibliotek DLL lub wyciekami pamięci oraz dostarczają informacji o działaniu systemu Windows i zainstalowanych programów.

Tytuł: Process Explorer 11.0
Nazwa pliku: ProcessExplorer.zip
Rozmiar: 1.55MB (1,621,507 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 5 września 2007
Autor: Microsoft SysInternals
www.microsoft.com/technet/sysinternals
Suma kontrolna MD5: A89972A9D2F426DD7889BD0788FF7D09

What's new in Version 11.0:
" New treelist control for better UI responsiveness
" Asynchronous thread symbol resolution on threads tab of process properties
" More flags on groups in security tab and SID display
" Thread IDs on threads tab
" On-line search uses default web browser and search engine
" Vista ASLR column for processes and DLLs
" Vista Process and thread I/O and memory priorities in process and thread properties
" Vista Process and thread I/O and memory columns
" PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION support on process permissions on Vista
" Run as limited user runs with low IL on Vist
" Reports information for all object types on Vista
" Show details for all processes elevation menu item on Vista
" Supports replacement of task manager on Vista
" /e to launch elevated
" /s switch to select a process at startup
" Compiled w/ASLR, DEP
" Faster startup
" Miscellaneous bug fixes and minor improvements

blog comments powered by Disqus