1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Process Explorer 15.12

Process Explorer 15.12

Od Microsoft SysInternals  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Program Process Explorer wyświetla, które procesy DLL i uchwyty plików zostały otwarte lub wczytane.

Okno programu Process Explorer składa się z dwóch części. Górne okno zawsze wyświetla listę aktywnych procesów z nazwami kont ich właścicieli, a zawartość dolnego okna zależy od trybu pracy programu. Jeśli program Process Explorer działa w trybie uchwytów, zostaną wyświetlone uchwyty, które były otwarte przez proces wybrany w górnym oknie. Jeśli działa w trybie DLL, zostaną wyświetlone bibliotek DLL i pliki w pamięci, które wczytał wybrany proces. Program Process Explorer jest wyposażony w funkcje wyszukiwania, które pozwalają na spawdzenie, które procesy otworzyły określone deskryptory lub wczytały dane biblioteki DLL.

Wyjątkowe możliwości programu Process Explorer pozwalają na łatwe wyśledzenie problemów z wersjami bibliotek DLL lub wyciekami pamięci oraz dostarczają informacji o działaniu systemu Windows i zainstalowanych programów.

Tytuł: Process Explorer 15.12
Nazwa pliku: ProcessExplorer.zip
Rozmiar: 1.77MB (1,853,311 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 13 stycznia 2012
Autor: Microsoft SysInternals
www.microsoft.com/technet/sysinternals
Suma kontrolna MD5: 5C9817BAC5016F024386FE6DFE27D923

- Makes the search dialog asynchronous and reports the types of found items.
- Showing a small font when run after an older version.
- A bug in the restart-process functionality.
- Working set columns not showing data, and again shows information about service processes when run from an unprivileged user account.
- Fixes several bugs.