1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 4.3.0

PeaZip 4.3.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 4.3.0
Nazwa pliku: peazip-4.3.WINDOWS.exe
Rozmiar: 4.69MB (4,917,486 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 28 grudnia 2011
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 27086A71389111BF27A93E0A545CFB7D

# BACKEND
* Added support to open as archive EPUB ebook file format, a total of 135 file extensions are supported - formats usually not handled as archives can be opened from PeaZip's context menu "Open as archive" rather being associated with the application directly, which would be inconvenient for most users.
# FILE MANAGER
* Address field can now be set to be viewed as breadcrumb (default) or string, with "Show address as breadcrumb" flag in address bar navigation dropdown menu
* Improved password management
- Flag "Keep password for current session" (default) in password form, to remember password and keyfile for the current session; unflagging this option password and keyfile are kept until a new archive is browsed
- Fixed bug in keeping "Show password" flag
- Keyfile field now accepts paste and free edit
- Password manager
> passwords list (may even contain keyfiles name, if desired) can be saved with authenticated encryption and optional two factor authentication
> a default password is used unless the user sets password and/or keyfile, recommended to keep privacy of data saved in the password manager
> once password/keyfile is set, authentication will be required before accessing data from password manager
> password list is shown in password form, in the dropdown menu on the left of password filed (when selected, are automatically applied to confirmation field)
> password and notes can also be copied and pasted where needed, i.e. password manager can be used to store passwords for other applications, websites, etc
> password list can be exported
^ as plain text file, containing unencrypted data, for any use
^ as encrypted file, for backup
~ a password list's .bak file can be manually imported back as password manager file, renaming it as pm (no extension) and copying it to PeaZip's configuration path (linked in Options > Settings); this file will have the same content and password it had when it was originally saved. This mechanism in example allows to roll back to a previous password list, or maintain various off line password lists, or exchange protected password lists with other users or other machines
* Improved search
- It is now possible to set search recursivity from search popup menu
- It is now possible to set default for search recursivity
* Fixed: create ARC with relative paths fails if path contains space
* Open as archive moved to root level of file browser context menu for better visibility

blog comments powered by Disqus