1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 3.5.0

PeaZip 3.5.0

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 3.5.0
Nazwa pliku: peazip-3.5.WINDOWS.exe
Rozmiar: 6.30MB (6,609,729 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 25 listopada 2010
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: D43D3C13F858FD207CA01B48DD817B04

# BACKEND
- (Windows) 7z 9.20 stable
- (Windows) 7z.sfx and 7z-con.sfx modules updated to 9.20 stable version, customised with PeaZip icons
- Pea 0.33, updated look and feel of the utility

# FILE MANAGER
- fixed some non translated text strings
- fixed: don't ask for password confirmation for extraction operations
* ask confirmation for archiving and browsing (password set during browsing is used by default for archiving, as in WinRAR/7-Zip); never ask for confirmation if "Show password field" flag is set
- new quick extraction menu and keyboard shortcut Ctrl+0 to extract to same path of last successfull extraction operation
- reorganized info mode for status bar (Ctrl+Alt+2)
- themes modified in order to be released as autonomous packages
* default and no graphic themes are in application's path, custom themes are in configuration path (application's path for portable versions, in user's home/application data for installable versions)
> themes are distributed as compressed packages (supported: 7z, zip and rar)
> custom theme packages can be created by PeaZip
* for further customization: theme file can be edited as plain utf8-text, program's graphic can be edited as bitmap files, theme package is built compressing the theme directory in 7z, zip or rar format using any compression utility
- (update recommended) updated web links to new PeaZip site
- added Mininova as featured search engine

# 126 file extensions supported
- added .sfs and .image

blog comments powered by Disqus