1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz PeaZip 2.6.2

PeaZip 2.6.2

Od Giorgio Tani  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

PeaZip to program z otwartym kodem źródłowym przeznaczony do zarządzania archiwami i plikami. Program jest darmowy do wszystkich zastosowań.

Program PeaZip może rozpakować większość formatów archiwów z systemów Windows i Unix, począwszy od najbardziej popularnych 7Z, RAR, TAR i ZIP aż do eksperymentalnych programów archiwizacyjnych z rodziny PAQ/LPAQ, które obecnie są najbardziej wydajne.

Podczas tworzenia archiwów, program PeaZip obsługuje szeroki zakres standardów kompresji i szyfrowania, począwszy od najszybszych do najmocniejszych. Pozwala również na eksport definicji zadania w formie skryptów, aby móc je później zaimportować przez programy wiersza poleceń lub programy z graficznym interfejsem. W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony i może wybrać dowolny program.

Program PeaZip jest wyposażony w funkcję bezpiecznego usuwania, możliwość sprawdzania sumy kontrolnej i skrótu oraz obsługuje wiele standardów silnego szyfrowania z opcjonalnym dwuelementowym uwierzytelnianiem (hasło i plik z kluczem) w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie AES256 programu 7z
  • Szyfrowanie AR programu WinZip oparte na AES256 (i ZipCrypto w celu zachowania kompatybilności wstecznej); możliwość odszyfrowywania szyfru AES programu PKZip
  • ARC programu FreeARC: AES256, Blowfish, Twofish256 i Serpent256 - ten format umożliwia tworzenie rekordów odzyskiwania w celu ochrony danych przed uszkodzeniem
  • PEA: uwierzytelniane szyfrowanie AES256 EAX
Tytuł: PeaZip 2.6.2
Nazwa pliku: peazip-2.6.2.WINDOWS.exe
Rozmiar: 4.67MB (4,898,295 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 12 czerwca 2009
Autor: Giorgio Tani
www.peazip.org
Suma kontrolna MD5: 3B3A9ABB356315FD5C48E9C0309E75F7

# p7zip backend updated to 9.04 (Linux)
# tightened sanitization of input strings in PeaZip GUI, as security fix against
a class of possible attacks based on code injection (ref:
http://secunia.com/advisories/35352/ http://milw0rm.com/exploits/8881 original
submission: http://retrogod.altervista.org/). To attack previos releases an
attacker could build archives containing objects with nonvalid filenames,
containing concatenated commands in the filename "hidden" to the user by making
the filename very long with spaces to trick users in non reading the latter part
of the name. If unaware users had downloaded such archive and doubleclicked or
otherwise opened the archived file entry containing the concatenated command,
would have put in execution the command (with current user rights). Fixes:

* check file/dir names for:
o non-allowed characters (0..31)
o reserved characters
o reserved file names
o unusual spacing (5 consecutive or more, like in 7-Zip GUI), as may
be intended to trick user hiding real filename
* check command string immediately before execution for:
o non-allowed characters
o reserved characters for command concatenation (|<>), not used by
PeaZip GUI
o unusual spacing

blog comments powered by Disqus