1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Password Safe 3.21

Password Safe 3.21

Od Rony Shapiro  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

Program Password Safe pozwala na zarządzanie starymi hasłami oraz służy do szybkiego tworzenia, zachowania, organizowania, odzyskiwania i użytkowania złożonych haseł, używając zasad określonych przez użytkownika. Zapisane loginy i hasła są dostępne po kilku kliknięciach.

Korzystając z programu Password Safe można zorganizować swoje hasła, używając własnych elementów grupowania - np. grupowanie wg nazwy użytkownika, kategorii, witryny lub miejsca. Można zapisać wszystkie swoje hasła w jednej głównej zaszyfrowanej liście haseł (zaszyfrowana baza danych haseł) lub w kilku bazach danych dla jeszcze lepszej organizacji (np. dom i praca) Program ma intuicyjny interfejs i można z niego zacząć korzystać w kilka minut po zainstalowaniu.

Tytuł: Password Safe 3.21
Nazwa pliku: pwsafe-3.21.exe
Rozmiar: 4.79MB (5,020,482 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / XP 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 15 lutego 2010
Autor: Rony Shapiro
passwordsafe.sourceforge.net
Suma kontrolna MD5: 90F6B2E885D5ED163149221BBA0E3107

# New Features:

* [2940756] Add "Apply" button to Edit property pages so that intermediate changes can be saved without closing the Edit property pages.
* [2919319] PasswordSafe can now be used as a password generator via the Manage menu.
* [2616175] Allows user to retry finding the original database if not successfully found the first time.
* Undo/Redo of changes to the currently open database. Any change to the database can now be undone and redone, as long as the database is open. This is similar to the undo/redo feature available in most word processors, and is activated the same way (Ctrl-Z for undo, Ctrl-Y for redo, or via the Edit menu).
* New Synchronize feature (subset of the current Merge function) to allow changes in the fields of entries of two databases to be synchronised. Entries with identical Group names, Titles and User names are compared when syncing. The database selected to be synchronised with the current open database is now always in read-only mode i.e. Synchronisation is uni-directional and only entries in the currently open database can be modified.

# Changes to Existing Features:

* When comparing databases, the "other" selected database is now always opened in read-only mode.

# Bugs fixed:

* [2941828] In Add & Edit, changes to the Password Policy take effect immediately; pressing the Generate button will create a password according to the new policy, without having to save and re-open the entry.
* [2940712] Dragging a group now drags along all its descendants.
* [2931428] Password history now displayed correctly in View/Edit.
* [2918306, 2816066, 2798788, 2446052, 2837591, 2917066, ...] Re-instate AutoType via shortcut and when an entry has been selected via the Find Toolbar.
* [2921935] Dragbar now works in List view without needing the mouse to activate.
* [2918849] Fixed icon no longer appearing in taskbar when locking due to workstation lock and terminal services running.
* [2916338] "Edit Base entry" now works for Alias entries as well as for Shortcuts.
* [2913440] Copy/Send Email menu items now correctly activated if email field is set or 'mailto:' used in URL field.
* [2912177] Adding Groups via right-click menu now works again under default configuration.
* [2894100] PasswordSafe window no longer creeps down the screen if the Windows taskbar is at the top of the screen.
* [2818401] AutoType backspace field ('\b') now honoured in both "AutoType" and "Browse To + AutoType" consistently.
* [2431438] When unable to find a previous database via the recently opened databases on the File menu and the user is given the option to open a different database or create a new one.
* [1751462] After Find Toolbar Advanced dialog is used, the previous Find results are now reset.
* Finally fix issues running under pre-XP versions of Windows.
* Fix issue when changing the displayed columns in List View and then switching to Tree View.

blog comments powered by Disqus