1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Paint.NET 3.35

Paint.NET 3.35

Od Rick Brewster  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Paint.NET to program do edycji obrazów i zdjęć, który można uruchomić w systemach Windows XP, Server 2003 lub Vista.

Każda funkcja i element interfejsu użytkownika są bardzo intuicyjne i łatwe do nauczenia. Do prostej obsługi wielu obrazów program Paint.NET stosuje interfejs z zakładkami. Zakładki zawierają miniatury obrazów zamiast opisu tekstowego, co sprawia, że nawigacja jest bardzo prosta i szybka.

W programie dostępne są warstwy, które są funkcją służącą do wykonywania zaawansowanych operacji na obrazach. Zazwyczaj warstwy są dostępne w skomplikowanych i drogich profesjonalnych programach. Warstwy podobne są do stosu przezroczystych slajdów, które nałożone na siebie tworzą jeden obraz.

Program zawiera wiele specjalnych efektów służących do ulepszania i udoskonalania obrazów. Niektóre takie efekty to: rozmycie, zaostrzenie, usuwanie efektu czerwonych oczy, szum i uwypuklenie. Program zawiera również wyjątkowy efekt o nazwie Powiększenie/Obrót 3D, który pozwala z łatwością dodawać perspektywę i przechylenie obrazu.

Program zawiera elementy, które pozwolą na zmianę jasności, kontrastu, odcienia, nasycenia, krzywych i poziomów obrazu. Można również przekonwertować obraz na zdjęcie czarno-białe lub sepia.

Tytuł: Paint.NET 3.35
Nazwa pliku: PaintDotNetSetup.exe
Rozmiar: 1.41MB (1,479,992 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 8 lipca 2008
Autor: Rick Brewster
www.getpaint.net
Strona domowa: www.getpaint.net
Suma kontrolna MD5: 6A990F9E9E19B1DA0AFA1FFE5CB9D52D

Paint.NET v3.35 Released: July 7th, 2008
This releases introduces a new Posterize adjustment, a new Intersect selection mode, dramatically improved performance for selection editing, and several small bug fixes.

* New: Posterize adjustment, by Ed Harvey.
* New: Intersect selection editing mode.
* Improved: Dramatically improved selection editing performance for the Add and Subtract modes (and also for Intersect). The performance used to be dependent on image size, and thus was often unusable on images larger than 1024x768 pixels. It is now dependent only on selection complexity (number of polygon edges) -- the improvement is generally between 3x and 1000x.
* New: When holding Ctrl or Alt for a selection tool, the cursor now has a plus or minus indicator.
* Changed: The canvas background is now a solid color instead of a gradient. The gradient was causing certain tone misjudgments related to bright versus dark colors.
* Changed: Shortcut key for Sepia is now Ctrl+Shift+E. The shortcut for Posterize is now Ctrl+Shift+P.
* Changed: Hotkeys for selection modes are now Left click for Replace, Control+Left click for Add (union), Alt+Left click for Subtract (difference), Ctrl+Left click for Intersect, and Ctrl+Right click for Invert (xor).
* Changed: When using a selection mode other than "replace", it will now draw the selection outline so that you can see both the original and resulting selection areas. Before, it would only draw the resulting selection area outline, which made modes such as Intersect hard to use.
* Fixed: The Resize dialog had some rounding errors with the "Maintain aspect ratio" feature, which caused a few discrepancies and even a spurious "out of memory" error.
* Fixed: Some quirks with the Color Wheel control for IndirectUI-based effect plugins.
* Fixed: Several miscellaneous and rare crashes.
* Fixed: The installer would display a bizarre error if a "blank" install folder was attempted.
* Fixed: The installer now only accepts absolute path locations, instead of relative ones. This fixes an ambiguity between where Paint.NET believes it is installing itself to, and the directory that Windows Installer actually uses.
* Fixed: Sometimes pasting would result in a crash when certain types of malfored data were on the clipboard.
* Fixed: It was possible to get around some of the protections imposed by the IndirectUI system. This was causing instability with some effect plugins such as "Fern Fractal".
* Fixed: There were some issues with the implementation of "linked" sliders for effects based on IndirectUI.

blog comments powered by Disqus