1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Paint.NET 3.5.2 Beta 1

Paint.NET 3.5.2 Beta 1

Od Rick Brewster  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Paint.NET to program do edycji obrazów i zdjęć, który można uruchomić w systemach Windows XP, Server 2003 lub Vista.

Każda funkcja i element interfejsu użytkownika są bardzo intuicyjne i łatwe do nauczenia. Do prostej obsługi wielu obrazów program Paint.NET stosuje interfejs z zakładkami. Zakładki zawierają miniatury obrazów zamiast opisu tekstowego, co sprawia, że nawigacja jest bardzo prosta i szybka.

W programie dostępne są warstwy, które są funkcją służącą do wykonywania zaawansowanych operacji na obrazach. Zazwyczaj warstwy są dostępne w skomplikowanych i drogich profesjonalnych programach. Warstwy podobne są do stosu przezroczystych slajdów, które nałożone na siebie tworzą jeden obraz.

Program zawiera wiele specjalnych efektów służących do ulepszania i udoskonalania obrazów. Niektóre takie efekty to: rozmycie, zaostrzenie, usuwanie efektu czerwonych oczy, szum i uwypuklenie. Program zawiera również wyjątkowy efekt o nazwie Powiększenie/Obrót 3D, który pozwala z łatwością dodawać perspektywę i przechylenie obrazu.

Program zawiera elementy, które pozwolą na zmianę jasności, kontrastu, odcienia, nasycenia, krzywych i poziomów obrazu. Można również przekonwertować obraz na zdjęcie czarno-białe lub sepia.

Tytuł: Paint.NET 3.5.2 Beta 1
Nazwa pliku: Paint.NET.3.5.2.Install.exe
Rozmiar: 4.81MB (5,046,656 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 3 stycznia 2010
Autor: Rick Brewster
www.getpaint.net
Strona domowa: www.getpaint.net
Suma kontrolna MD5: A6A649D3FB9E64603D8CB89BC0A269B8

* All font face variants (e.g., Arial vs. Arial Narrow) are now available with the Text tool in Win7/Vista with DirectWrite.
* Bitmap font types (e.g. Courier, Terminal, Fixedsys) are now available with the Text tool in Win7/Vista.
* Fixed some bad text kerning with the Text tool at small font sizes when antialiasing was turned off.
* For the Image->Resize function, the quality, correctness, and performance of Bilinear and Bicubic sampling modes have been improved. Super Sampling also has some performance improvement.
* Improved the rendering quality for the Hue/Saturation adjustment. Also made a new icon for it.
* Fixed many subtle rendering issues with the Move Selected Pixels tool. These were apparent when flipping or rotating a selected area.
* Fixed: The Line/Curve tool was applying pixel snapping to the curve nodes, which caused lines to "bend" when using the Shift key to constrain the angle.
* Fixed some extraneous CPU usage related to unnecessary or redundant thumbnail updates.
* Fixed a few dialogs that looked wrong with Aero glass with Remote Desktop or Virtual PC.
* Fixed a nasty memory leak with Flatten followed by Undo.
* Fixed some issues related to effects that took awhile to cancel. As it turns out, drag-and-drop was enabled at this time, which easily lead to crashes or hangs.
* Some Win7 systems could not detect that .NET 3.5 SP1 was installed, even though it was. A fallback detection function has been added.
* For plugin authors, the Effect class now has a pollable IsCancelRequested property. This can be used to improve responsiveness for expensive OnSetRenderInfo() implementations which are otherwise non-interruptible.
* For plugin authors, the Surface.FitSurface() method is now optimized to use multiple threads, which improves performance.

blog comments powered by Disqus