1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Paint.NET 3.5

Paint.NET 3.5

Od Rick Brewster  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Paint.NET to program do edycji obrazów i zdjęć, który można uruchomić w systemach Windows XP, Server 2003 lub Vista.

Każda funkcja i element interfejsu użytkownika są bardzo intuicyjne i łatwe do nauczenia. Do prostej obsługi wielu obrazów program Paint.NET stosuje interfejs z zakładkami. Zakładki zawierają miniatury obrazów zamiast opisu tekstowego, co sprawia, że nawigacja jest bardzo prosta i szybka.

W programie dostępne są warstwy, które są funkcją służącą do wykonywania zaawansowanych operacji na obrazach. Zazwyczaj warstwy są dostępne w skomplikowanych i drogich profesjonalnych programach. Warstwy podobne są do stosu przezroczystych slajdów, które nałożone na siebie tworzą jeden obraz.

Program zawiera wiele specjalnych efektów służących do ulepszania i udoskonalania obrazów. Niektóre takie efekty to: rozmycie, zaostrzenie, usuwanie efektu czerwonych oczy, szum i uwypuklenie. Program zawiera również wyjątkowy efekt o nazwie Powiększenie/Obrót 3D, który pozwala z łatwością dodawać perspektywę i przechylenie obrazu.

Program zawiera elementy, które pozwolą na zmianę jasności, kontrastu, odcienia, nasycenia, krzywych i poziomów obrazu. Można również przekonwertować obraz na zdjęcie czarno-białe lub sepia.

Tytuł: Paint.NET 3.5
Nazwa pliku: Paint.NET.3.5.Install.exe
Rozmiar: 4.80MB (5,029,568 bajtów)
Wymagania: Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 8 listopada 2009
Autor: Rick Brewster
www.getpaint.net
Strona domowa: www.getpaint.net
Suma kontrolna MD5: 488FB4BE6EF529C508355BCA409813DE

* New: Refreshed user interface with new icons and visual styling. On Windows 7 and Vista, it is enhanced for Aero and "glass".
* New effect: Blurs -> Surface Blur, by Ed Harvey
* New effect: Distort -> Dents, by Ed Harvey
* New effect: Distort -> Crystalize, by Ed Harvey
* New: Russian translation.
* Performance and memory usage have been extensively optimized throughout the entire program.
* .NET Framework 3.5 SP1 is now required, which has many built-in performance improvements.
* Disk space usage has been reduced by about 12MB by using NTFS compression on installation files related to staging (.MSI) and diagnostics (.PDB).
* Compression for .PDN images has been improved.
* Effect dialog responsiveness has been improved.
* Images open much faster, especially on single CPU systems.
* Startup performance on most systems will be better by about 20%.
* Memory usage has been reduced when more than one image is open.
* Rendering quality has been greatly improved when zoomed in.
* The selection outline is no longer animated. Instead of "dancing ants", a context-sensitive "XOR" stipple pattern is drawn. This has allowed for improved performance and lowered CPU consumption (and longer battery life).
* The font manager for the Text tool has been completely rewritten, which fixes many problems seen with crashes and missing fonts.
* On Windows XP, the Text tool has improved reliability and font selection (it uses GDI instead of GDI+).
* On Windows 7, the Text tool will use DirectWrite (instead of GDI) which gives better performance and greatly improved quality. On Windows Vista, you may install DirectX 11 to enable this feature; otherwise GDI will be used.
* The toolbar font list has improved usability, rendering quality, and significantly improved performance.
* The toolbar font list no longer requires an application restart to recognize newly installed fonts.
* When many fonts are installed, both memory usage and startup performance have been greatly improved.
* It is now drastically easier to move a very small selection.
* All installation prerequisites are now installed automatically, such as .NET and Windows Installer.
* Updates are now downloaded in the background, and installed after you exit the application. In previous versions, this was a foreground task and you could not use Paint.NET while the update was downloaded.
* Added a "Utilities" menu. Updates, Languages, and Plugin Errors have been moved there.
* Added a "Manage Fonts" command to the Utilities menu. This will launch the built-in Windows font control panel.
* Clicking the middle mouse button on an image thumbnail will now close the image.
* Improved the Unfocus effect.
* The DirectDraw Surface (.DDS) file type now allows you to select the resampling algorithm for auto-generated mip-maps.
* A processor that supports SSE is now required (almost all CPUs purchased this decade satisfy this).
* Fixed an issue with Gaussian Blur and its treatment of alpha values.
* Fixed a crash with the "Units" selector in the toolbar.
* Fixed a crash due to an overflow that prevented very large images from working (64-bit only).
* Fixed many other miscellaneous glitches and crashes.
* The Korean translation has been removed. Sadly, we were unable to find the resources to complete this.

blog comments powered by Disqus