1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz NSIS 2.26

NSIS 2.26

Od Nullsoft  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) to profesjonalny system otwartego kodu źródłowego do tworzenia instalatorów Windows. Jest bardzo mały i elastyczny, a przez to odpowiedni do dystrybucji plików przez Internet.

Instalator stanowi pierwszy kontakt użytkownika z produktem, stabilny i niezawodny program instalacyjny jest więc warunkiem sukcesu oprogramowania. Używając NSIS można utworzyć wielofunkcyjne i samowystarczające programy instalacyjne.

NSIS jest oparty na skryptach i pozwala utworzyć procesy logiczne, które poradzą sobie z najbardziej skomplikowanymi zadaniami. Wiele wtyczek i skryptów jest już dostępnych: można tworzyć internetowe programy instalacyjne, komunikować z systemem Windows i innymi komponentami programów, instalować lub aktualizować współdzielone komponenty itp.

Tytuł: NSIS 2.26
Nazwa pliku: nsis-2.26-setup.exe
Rozmiar: 1.44MB (1,514,046 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 28 kwietnia 2007
Autor: Nullsoft
www.nullsoft.com
Strona domowa: nsis.sourceforge.net
Suma kontrolna MD5: F1E3451BFB5F6F083952FD215AFC4554

Release Notes

* Installation on x64 systems is now fully supported with $PROGRAMFILES64,
SetRegView and Library's LIBRARY_X64 option.

Changes:
Major Changes

* Added LIBRARY_X64 option for InstallLib and UnInstallLib for installing
and uninstalling x64 libraries
* Added $PROGRAMFILES32, $PROGRAMFILES64, $COMMONFILES32 and $COMMONFILES64

Minor Changes

* Added $EXEPATH and $EXEFILE
* Added $(^Language) language string which holds the language name
(RFE #1235616)
* Added LIBRARY_IGNORE_VERSION option for InstallLib (patch #1699435)
* Added VXD support for GetDLLVersionLocal on Windows NT/2000/XP/Vista
(patch #1706624)
* Avoid Library warning when UnInstallLib is unused (bug #1692761)
* Fixed error handling of CopyFiles on Windows NT4 (bug #774966)
* Fixed font name encoding broken since 2.24
* Fixed LogicLib duplicate labels across included files
* Fixed preservation of folder attributes with File /a (bug #1699474)
* Improved unused variable warning (bug #1701050)
* Library macros no longer require version information for DLL files
on POSIX
* Minor documentation improvements (including RFE #971467)
* Modern UI: added MUI_FINISHPAGE_CANCEL_ENABLED
* Modern UI: added MUI_FINISHPAGE_REBOOTLATER_DEFAULT (RFE #1143843)
* Modern UI: block unsupported languages in the language selection dialog
(RFE #1564986)
* Modern UI: disable Cancel button on the finish page (bug #1267491)
* Modern UI: reduce flicker caused by MUI_HEADER_TRANSPARENT_TEXT (patch
#1696610)
* Support Quit in show page functions

New/Changed Commands

* Added SetRegView to allow access to the x64 registry view
* Installer icon support for MessageBox using MB_USERICON (patch #1682748,
RFE #1530388)

Utilities and Plug-ins

* InstallOptions 2.47: line breaks support in Link controls (patch #1683186,
RFE #1495949), added HLine and VLine controls (patch #1683189)
* MakeNSISW: fixed broken command line parameter handling introduced in the
last version (bug #1696534)
* UserInfo: return effective user group on Vista, added
GetOriginalAccountType (patch #1687456, bug #1684777)

Translations

* Added Afrikaans translation (patch #1699558)
* French corrections (patch #1676101)
* German corrections

Build System

* Added SKIPTESTS option
* Avoid a lot of code warnings (bug #1676243)
* Detect wxWidgets instead of assuming its existence on POSIX (bug #1672315)
* Fixed big-endian platform support broken since 2.24

blog comments powered by Disqus