1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.10

MySQL 5.5.10

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.10
Nazwa pliku: mysql-5.5.10-win32.msi
Rozmiar: 121.60MB (127,510,336 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 16 marca 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 9773001C1C30693FCA8C9B143B8846C6

# Bugs fixed:

* InnoDB Storage Engine: Raised the number of I/O requests that each AIO helper thread could process, from 32 to 256. The new limit applies to Linux and Unix platforms; the limit on Windows remains 32.
* InnoDB Storage Engine: InnoDB returned values for “rows examined” in the query plan that were higher than expected. NULL values were treated in an inconsistent way. The inaccurate statistics could trigger “false positives” in combination with the MAX_JOIN_SIZE setting, because the queries did not really examine as many rows as reported.
* Replication: When using the statement-based logging format, INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE and INSERT IGNORE statements affecting transactional tables that did not fail were not written to the binary log if they did not insert any rows. (With statement-based logging, all successful statements should be logged, whether they do or do not cause any rows to be changed.)
* Replication: Formerly, STOP SLAVE stopped the slave I/O thread first and then stopped the slave SQL thread; thus, it was possible for the I/O thread to stop after replicating only part of a transaction which the SQL thread was executing, in which case—if the transaction could not be rolled back safely—the SQL thread could hang.
Now, STOP SLAVE stops the slave SQL thread first and then stops the I/O thread; this guarantees that the I/O thread can fetch any remaining events in the transaction that the SQL thread is executing, so that the SQL thread can finish the transaction if it cannot be rolled back safely.
* DES_DECRYPT() could crash if the argument was not produced by DES_ENCRYPT().
* The server and client did not always properly negotiate authentication plugin names.
* --autocommit=ON did not work (it set the global autocommit value to 0, not 1).
* A query of the following form returned an incorrect result, where the values for col_name in the result set were entirely replaced with NULL values:
SELECT DISTINCT col_name ... ORDER BY col_name DESC;
* SHOW PRIVILEGES did not display a row for the PROXY privilege.
* SHOW PROFILE could truncate source file names or fail to show function names.
* DELETE or UPDATE statements could fail if they used DATE or DATETIME values with a year, month, or day part of zero.
* The ESCAPE clause for the LIKE operator allows only expressions that evaluate to a constant at execution time, but aggregate functions were not being rejected.
* Memory leaks detected by Valgrind, some of which could cause incorrect query results, were corrected.
* The DEFAULT_CHARSET and DEFAULT_COLLATION CMake options did not work.
* An OUTER JOIN query using WHERE column IS NULL could return an incorrect result.
* Starting the server with the --defaults-file=file_name option, where the file name had no extension, caused a server crash.
* Outer joins with an empty table could produce incorrect results.
* In debug builds, SUBSTRING_INDEX(FORMAT(...), FORMAT(...)) could cause a server crash.
* When mysqladmin was run with the --sleep and --count options, it went into an infinite loop executing the specified command.
* Some string manipulating SQL functions use a shared string object intended to contain an immutable empty string. This object was used by the SQL function SUBSTRING_INDEX() to return an empty string when one argument was of the wrong datatype. If the string object was then modified by the SQL function INSERT(), undefined behavior ensued.
* Parsing nested regular expressions could lead to recursion resulting in a stack overflow crash.
* The fix for Bug#25192 caused load_defaults() to add an argument separator to distinguish options loaded from configure files from those provided on the command line, whether or not the application needed it.
* The mysql client went into an infinite loop if the standard input was a directory.
* Outer joins on a unique key could return incorrect results.
* The expression const1 BETWEEN const2 AND field was optimized incorrectly and produced incorrect results.
* Some RPM installation scripts used a hardcoded value for the data directory, which could result in a failed installation for users who have a nonstandard data directory location. The same was true for other configuration values such as the PID file name.
* On FreeBSD and OpenBSD, the server incorrectly checked the range of the system date, causing legal values to be rejected.
* Sorting using ORDER BY AVG(DISTINCT decimal_col) caused a server crash or incorrect results.
* When using ExtractValue() or UpdateXML(), if the XML to be read contained an incomplete XML comment, MySQL read beyond the end of the XML string when processing, leading to a crash of the server.
* DATE_ADD() and DATE_SUB() return a string if the first argument is a string, but incorrectly returned a binary string. Now they return a character string with a collation of connection_collation.

blog comments powered by Disqus