1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.50

MySQL 5.1.50

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.50
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.50-win32.msi
Rozmiar: 38.86MB (40,750,080 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 19 sierpnia 2010
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 42CCE44E06D36FD8ECCB656DCEC369D8

# Bugs fixed:

* Important Change: Replication: The LOAD DATA INFILE statement is now considered unsafe for statement-based replication. When using statement-based logging mode, the statement now produces a warning; when using mixed-format logging, the statement is made using the row-based format. (Bug#34283)
* Partitioning: UPDATE and INSERT statements affecting partitioned tables performed poorly when using row-based replication. (Bug#52517)
* Partitioning: INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statements performed poorly on tables having many partitions. This was because the handler function for reading a row from a specific index was not optimized in the partitioning handler. (Bug#52455)
* The server could crash on shutdown, if started with --innodb-use-system-malloc=0. (Bug#55581)
* GROUP BY operations used max_sort_length inconsistently. (Bug#55188)
* Building MySQL on Solaris 8 x86 failed when using Sun Studio due to gcc inline assembler code. (Bug#55061)
* In debug builds, an assertion could be raised when the server tried to send an OK packet to the client after having failed to detect errors during processing of the WHERE condition of an UPDATE statement. (Bug#54734)
* The database server could crash when renaming a table that had active transactions. (This issue only affected the database server when built for debugging.) (Bug#54453)
* The server could crash during the recovery phase of startup, if it previously crashed while inserting BLOB or other large columns that use off-page storage into an InnoDB table created with ROW_FORMAT=REDUNDANT or ROW_FORMAT=COMPACT. (Bug#54408)
* For an InnoDB table created with ROW_FORMAT=COMPRESSED or ROW_FORMAT=DYNAMIC, a query using the READ UNCOMMITTED isolation level could cause the server to stop with an assertion error, if BLOB or other large columns that use off-page storage were being inserted at the same time. (Bug#54358)
* A client could supply data in chunks to a prepared statement parameter other than of type TEXT or BLOB using the mysql_stmt_send_long_data() C API function (or COM_STMT_SEND_LONG_DATA command). This led to a crash because other data types are not valid for long data. (Bug#54041)
* mysql_secure_installation did not properly identify local accounts and could incorrectly remove nonlocal root accounts. (Bug#54004)
* Transactions could be incorrectly committed during recovery, rather than rolled back, if the server crashed and was restarted after performing ALTER TABLE...ADD PRIMARY KEY on an InnoDB table, or some other operation that involves copying the entire table. (Bug#53756)
* Portability problems in SHOW STATUS could lead to incorrect results on some platforms. (Bug#53493)
* Builds of MySQL generated a large number of warnings. (Bug#53445)
* With lower_case_table_names set to a nonzero value, searches for table or database names in INFORMATION_SCHEMA tables could produce incorrect results. (Bug#53095)
* The ABI check for MySQL failed to compile with gcc 4.5. (Bug#52514)
* mysql_secure_installation sometimes failed to locate the mysql client. (Bug#52274)
* Reading a ucs2 data file with LOAD DATA INFILE was subject to three problems. 1) Incorrect parsing of the file as ucs2 data, resulting in incorrect length of the parsed string. This is fixed by truncating the invalid trailing bytes (incomplete multibyte characters) when reading from the file. 2) Reads from a proper ucs2 file did not recognize newline characters. This is fixed by first checking whether a byte is a newline (or any other special character) before reading it as a part of a multibyte character. 3) When using user variables to hold column data, the character set of the user variable was set incorrectly to the database charset. This is fixed by setting it to the character set specified in the LOAD DATA INFILE statement, if any. (Bug#51876)
* Searches in INFORMATION_SCHEMA tables for rows matching a nonexistent database produced an error instead of an empty query result. (Bug#49542)
* On FreeBSD, memory mapping for MERGE tables could fail if underlying tables were empty. (Bug#47139)
* The my_like_range_xxx() functions returned badly formed maximum strings for Asian character sets, which caused problems for storage engines. (Bug#45012)
* A debugging assertion could be raised after a write failure to a closed socket. (Bug#42496)
* An assertion failure occurred within yaSSL for very long keys. (Bug#29784) See also Bug#53463.

blog comments powered by Disqus