1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.45

MySQL 5.1.45

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.45
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.45-win32.msi
Rozmiar: 39.06MB (40,954,880 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 17 marca 2010
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: A3853F2A9302C2701C20D8C6725C351B

# Bugs fixed:

* Partitioning: Attempting to drop a partitioned table from one connection while waiting for the completion of an ALTER TABLE that had been issued from a different connection, and that changed the storage engine used by the table, could cause the server to crash. (Bug#42438)
* Replication: Adding an index to a table on the master caused the slave to stop logging slow queries to the slow query log. (Bug#50620)
* Replication: Queries which were written to the slow query log on the master were not written to the slow query log on the slave. (Bug#23300) See also Bug#48632.
* mysqld_multi failed due to a syntax error in the script. (Bug#51468)
* Referring to a subquery result in a HAVING clause could produce incorrect results. (Bug#50995)
* Use of filesort plus the join cache normally is preferred to a full index scan. But it was used even if the index is clustered, in which case, the clustered index scan can be faster. (Bug#50843)
* For debug builds, SHOW BINARY LOGS caused an assertion to be raised if binary logging was not enabled. (Bug#50780)
* Incorrect handling of BIT columns in temporary tables could lead to spurious duplicate-key errors. (Bug#50591)
* Full-text queries that used the truncation operator (*) could enter an infinite loop. (Bug#50351)
* mysqltest no longer lets you execute an SQL statement on a connection after doing a send command, unless you do a reap first. This was previously accepted but could produce unpredictable results. (Bug#49269)
* For debug builds on Windows, warnings about incorrect use of debugging directives were written to the error log. The directives were rewritten to eliminate these messages. (Bug#49025)
* Building MySQL on Fedora Core 12 64-bit failed, due to errors in comp_err. (Bug#48864)
* An ARZ file missing from the database directory caused the server to crash. (Bug#48757)
* Slow CALL statements were not always logged to the slow query log because execution time for multiple-statement stored procedures was assessed incorrectly. (Bug#47905)
* Failure to open a view with a nonexistent DEFINER was improperly handled and the server would crash later attempting to lock the view. (Bug#47734)
* If EXPLAIN encountered an error in the query, a memory leak occurred. (Bug#45989)
* Grouping by a subquery in a query with a DISTINCT aggregate function led to incorrect and unordered grouping values. (Bug#45640)
* Propagation of a large unsigned numeric constant in WHERE expressions could lead to incorrect results. This also affected EXPLAIN EXTENDED, which printed incorrect numeric constants in such transformed WHERE expressions. (Bug#45360)
* Valgrind warnings about uninitialized variables in optimizer code were silenced. (Bug#45195)
* flush_cache_records() did not correctly check for errors that should cause statement execution to stop, leading to a server crash. (Bug#39022)
* When building MySQL when using a different target directory (for example using the VPATH environment variable), the build of the embedded readline component would fail. (Bug#35250)
* INSERT INTO ... VALUES(DEFAULT) failed to insert the correct value for ENUM columns. For MyISAM tables, an empty value was inserted. For CSV tables, the table became corrupt. (Bug#33717)

blog comments powered by Disqus