1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.61

MySQL 5.1.61

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.61
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.61-win32.msi
Rozmiar: 38.94MB (40,830,464 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 13 stycznia 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: EB13A6FC50F82AD390965C1EAF708BF1

# Bugs Fixed
* InnoDB Storage Engine: Issuing INSERT...ON DUPLICATE KEY statements for InnoDB tables from concurrent threads could cause a deadlock, particularly with the INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE form. The fix avoids deadlocks caused by the same row being accessed by more than one transaction. Deadlocks could still occur when multiple rows are inserted and updated simultaneously by different transactions in inconsistent order; those types of deadlocks require the standard error handling on the application side, of re-trying the transaction.
* An incorrect InnoDB assertion could cause the server to halt. This issue only affected debug builds. The assertion referenced the source file btr0pcur.ic and the variable cursor->pos_state.
* The handle_segfault() signal-handler code in mysqld could itself crash due to calling unsafe functions.
* ARCHIVE tables with NULL columns could cause server crashes or become corrupt under concurrent load.
* Enabling myisam_use_mmap could cause the server to crash.
* Concurrent access to ARCHIVE tables could cause corruption.

blog comments powered by Disqus