1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.1.54

MySQL 5.1.54

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.1.54
Nazwa pliku: mysql-essential-5.1.54-win32.msi
Rozmiar: 38.86MB (40,748,032 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 15 grudnia 2010
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 5A47267D2601355DBE45909A008B98F0

# Functionality added or changed:

* Support for the IBMDB2I storage engine has been removed.
* The pstack library was nonfunctional and has been removed, along with the --with-pstack option for configure. The --enable-pstack option for mysqld is deprecated and will be removed in MySQL 5.5.

# Bugs fixed:

* Performance: InnoDB Storage Engine: Improved concurrency when several ANALYZE TABLE or SHOW TABLE STATUS statements are run simultaneously for InnoDB tables.
* InnoDB Storage Engine: For an InnoDB table created with ROW_FORMAT=COMPRESSED or ROW_FORMAT=DYNAMIC, a query using the READ UNCOMMITTED isolation level could cause the server to stop with an assertion error, if BLOB or other large columns that use off-page storage were being inserted at the same time.
* Partitioning: An INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE column = 0 statement on an AUTO_INCREMENT column caused the debug server to crash.
* Several compilation problems were fixed.
* Passing a string that was not null-terminated to UpdateXML() or ExtractValue() caused the server to fail with an assertion.
* Queries executed using the Index Merge access method and a temporary file could return incorrect results.
* The find_files() function used by SHOW statements performed redundant and unnecessary memory allocation.

blog comments powered by Disqus