1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.25

MySQL 5.5.25

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.25
Nazwa pliku: mysql-5.5.25-win32.msi
Rozmiar: 31.11MB (32,618,496 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 15 czerwca 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 30BBE7DE6CC4D45399DA6037689D67E6

# Bugs Fixed
* Performance: InnoDB: Improved the algorithm related to adaptive flushing. This fix increases the rate of flushing in cases where compression is used and the data set is larger than the buffer pool, leading to eviction.
* InnoDB: In a transaction using the REPEATABLE READ isolation level, an UPDATE or DELETE statement for an InnoDB table could sometimes overlook rows recently committed by other transactions. As explained in Section 14.3.9.2, “Consistent Nonlocking Reads”, DML statements within a REPEATABLE READ transaction apply to rows committed by other transactions, even if a query could not see those rows.
* InnoDB: The Innodb_buffer_pool_pages_flushed status variable was incorrectly set to twice the value it should be. Its value should never exceed the value of Innodb_pages_written.
* InnoDB: The error handling and message was improved for attempting to create a foreign key with a column referencing itself. The message suggested a potential problem with the data dictionary, when no such problem existed.
* InnoDB: The CHECK TABLE statement could fail for a large InnoDB table due to a timeout value of 2 hours. For typical storage devices, the issue could occur for tables that exceeded approximately 200 or 350 GB, depending on I/O speed. The fix relaxes the locking performed on the table being checked, which makes the timeout less likely. It also makes InnoDB recognize the syntax CHECK TABLE QUICK, which avoids the possibility of the timeout entirely.
* Replication: It was theoretically possible for concurrent execution of more than one instance of SHOW BINLOG EVENTS to crash the MySQL Server.
* Replication: Statements using AUTO_INCREMENT, LAST_INSERT_ID(), RAND(), or user variables could be applied in the wrong context on the slave when using statement-based replication and replication filtering server options (see Section 16.2.3, “How Servers Evaluate Replication Filtering Rules”).
* Replication: An INSERT into a table that has a composite primary key that includes an AUTO_INCREMENT column that is not the first column of this composite key is not safe for statement-based binary logging or replication. Such statements are now marked as unsafe and fail with an error when using the STATEMENT binary logging format. For more information, see Section 16.1.2.3, “Determination of Safe and Unsafe Statements in Binary Logging”, as well as Section 16.4.1.1, “Replication and AUTO_INCREMENT”.
- Note : Tables using the InnoDB storage engine are not affected by this issue, since InnoDB does not allow the creation of a composite key that includes an AUTO_INCREMENT column, where this column is not the first column in the key.
* SHOW TABLES was very slow unless the required information was already in the disk cache.

blog comments powered by Disqus