1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.23

MySQL 5.5.23

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.23
Nazwa pliku: mysql-5.5.23-win32.msi
Rozmiar: 31.10MB (32,606,720 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 16 kwietnia 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 93F28425209F1D2B66F0565EAA352E6E

# Functionality Added or Changed
* The MySQL-shared-compat RPM package enables users of Red Hat-privided mysql-*-5.1 RPM packages to migrate to Oracle-provided MySQL-*-5.5 packages. MySQL-shared-compat now replaces the Red Hat mysql-libs package by replacing libmysqlclient.so files of the latter package, thus satisfying dependencies of other packages on mysql-libs. This change affects only users of Red Hat (or Red Hat-compatible) RPM packages. Nothing is different for users of Oracle RPM packages.
# Bugs Fixed
* Security Fix: Bug #59533 was fixed.
* Performance: Partitioning: InnoDB Storage Engine: The statistics used by the optimizer for queries against partitioned InnoDB tables were based only on the first partition of each such table, leading to use of the wrong execution plan.
* Performance: InnoDB Storage Engine: Improved the performance of the DROP TABLE statement for InnoDB tables, especially on systems with a large buffer pool. The fix speeds up the processing for freeing entries in the adaptive hash index.
* InnoDB Storage Engine: Deleting a huge amount of data from InnoDB tables within a short time could cause the purge operation that flushes data from the buffer pool to stall. If this issue occurs, restart the server to work around it. This issue is only likely to occur on 32-bit platforms.
* InnoDB Storage Engine: If the server crashed during a TRUNCATE TABLE or CREATE INDEX statement for an InnoDB table, or a DROP DATABASE statement for a database containing InnoDB tables, an index could be corrupted, causing an error message when accessing the table after restart:
- InnoDB: Error: trying to load index index_name for table table_name
- InnoDB: but the index tree has been freed!
In MySQL 5.1, this fix applies to the InnoDB Plugin, but not the built-in InnoDB storage engine.
* InnoDB Storage Engine: When data was removed from an InnoDB table, newly inserted data might not reuse the freed disk blocks, leading to an unexpected size increase for the system tablespace or .ibd file (depending on the setting of innodb_file_per_table. The OPTIMIZE TABLE could compact a .ibd file in some cases but not others. The freed disk blocks would eventually be reused as additional data was inserted.
* Partitioning: After updating a row of a partitioned table and selecting that row within the same transaction with the query cache enabled, then performing a ROLLBACK, the same result was returned by an identical SELECT issued in a new transaction.
* Replication: Formerly, the default value shown for the Port column in the output of SHOW SLAVE HOSTS was 3306 whether the port had been set incorrectly or not set at all. Now, when the slave port is not set, 0 is used as the default. This change also affects the default used for the --report-port server option.
* Replication: The --relay-log-space-limit option was sometimes ignored. More specifically, when the SQL thread went to sleep, it allowed the I/O thread to queue additional events in such a way that the relay log space limit was bypassed, and the number of events in the queue could grow well past the point where the relay logs needed to be rotated. Now in such cases, the SQL thread checks to see whether the I/O thread should rotate and provide the SQL thread a chance to purge the logs (thus freeing space). Note that, when the SQL thread is in the middle of a transaction, it cannot purge the logs; it can only ask for more events until the transaction is complete. Once the transaction is finished, the SQL thread can immediately instruct the I/O thread to rotate.
* An infinite thread loop could develop within Performance Schema, causing the server to become unresponsive.
* Incorrect stored program caching could cause statements within a stored program that included a GROUP BY clause to return different results across multiple program invocations.
* Mishandling of NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL mode within stored procedures on slave servers could cause replication failures.
* SAVEPOINT statements were incorrectly disallowed within XA transactions.
* The Performance Schema incorrectly displayed some backslashes in Windows file names (by doubling them).
* SHOW statements treated stored procedure, stored function, and event names as case sensitive.

blog comments powered by Disqus