1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.22

MySQL 5.5.22

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.22
Nazwa pliku: mysql-5.5.22-win32.msi
Rozmiar: 31.09MB (32,596,992 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 26 marca 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 41FE92A9470A19C3402C8249400B5FF9

# Functionality Added or Changed
* InnoDB Storage Engine: A deprecation warning is now issued when --ignore-builtin-innodb is used.
* yaSSL was upgraded from version 1.7.2 to 2.2.0.
# Bugs Fixed
* Important Change: InnoDB Storage Engine: When a row grew in size due to an UPDATE operation, other (non-updated) columns could be moved to off-page storage so that information about the row still fit within the constraints of the InnoDB page size. The pointer to the new allocated off-page data was not set up until the pages were allocated and written, potentially leading to lost data if the system crashed while the column was being moved out of the page. The problem was more common with tables using ROW_FORMAT=DYNAMIC or ROW_FORMAT=COMPRESSED along with the Barracuda file format, particularly with the innodb_file_per_table setting enabled, because page allocation operations are more common as the .ibd tablespace files are extended. Still, the problem could occur with any combination of InnoDB version, file format, and row format. A related issue was that during such an UPDATE operation, or an INSERT operation that reused a delete-marked record, other transactions could see invalid data for the affected column, regardless of isolation level. The fix corrects the order of operations for moving the column data off the original page and replacing it with a pointer. Now if a crash occurs at the precise moment when the column data is being transferred, the transfer will not be re-run during crash recovery. In MySQL 5.1, this fix applies to the InnoDB Plugin, but not the built-in InnoDB storage engine.
* InnoDB Storage Engine: An erroneous assertion could occur, in debug builds only, when creating an index on a column containing zero-length values (that is, '').
* InnoDB Storage Engine: A DDL operation such as ALTER TABLE ... ADD COLUMN could stall, eventually timing out with an Error 1005: Can't create table message referring to fil_rename_tablespace.
* InnoDB Storage Engine: A DDL operation for an InnoDB table could cause a busy MySQL server to halt with an assertion error: InnoDB: Failing assertion: trx->error_state == DB_SUCCESS The error occurred if the DDL operation was run while all 1023 undo slots were in use by concurrent transactions. This error was less likely to occur in MySQL 5.5 and 5.6, because raising the number of InnoDB undo slots increased the number of simultaneous transactions (corresponding to the number of undo slots) from 1K to 128K.
* InnoDB Storage Engine: Server startup could produce an error for temporary tables using the InnoDB storage engine, if the path in the $TMPDIR variable ended with a / character. The error log would look like:
120202 19:21:26 InnoDB: Operating system error number 2 in a file operation.
InnoDB: The error means the system cannot find the path specified.
InnoDB: If you are installing InnoDB, remember that you must create
InnoDB: directories yourself, InnoDB does not create them.
120202 19:21:26 InnoDB: Error: trying to open a table, but could not
InnoDB: open the tablespace file './t/#sql7750_1_0.ibd'!
InnoDB: Have you moved InnoDB .ibd files around without using the
InnoDB: commands DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE?
InnoDB: It is also possible that this is a temporary table #sql...,
InnoDB: and MySQL removed the .ibd file for this.
The workaround for the problem was to create a similar temporary table again, copy its .frm file to tmpdir under the name mentioned in the error message (for example, #sql123.frm) and restart mysqld with tmpdir set to its normal value without a trailing slash, for example /var/tmp. On startup, MySQL would see the .frm file and issue DROP TABLE for the orphaned temporary table.
* Replication: Statements that wrote to tables with AUTO_INCREMENT columns based on an unordered SELECT from another table could lead to the master and the slave going out of sync, as the order in which the rows are retrieved from the table may differ between them. Such statements include any INSERT ... SELECT, REPLACE ... SELECT, or CREATE TABLE ... SELECT statement. Such statements are now marked as unsafe for statement-based replication, which causes the execution of one to throw a warning, and forces the statement to be logged using the row-based format if the logging format is MIXED.
* The contents of the shared and shared-compat RPM packages had been changed in versions 5.5.6 and 5.6.1 to avoid the overlap which they traditionally had (and still have in MySQL 5.0 and 5.1). However, the RPM meta information had not been changed in accordance, and so RPM still assumed a conflict between shared and shared-compat RPM packages. This has been fixed.
* myisam_sort_buffer_size could not be set larger than 4GB on 64-bit systems.
* Due to improper locking, concurrent inserts into an ARCHIVE table at the same time as repair and check operations on the table resulted in table corruption.

blog comments powered by Disqus