1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.20

MySQL 5.5.20

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.20
Nazwa pliku: mysql-5.5.20-win32.msi
Rozmiar: 31.16MB (32,672,256 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 13 stycznia 2012
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 65B27D1009FCD4B97CF835F1AD54F080

# Bugs Fixed
* Important Change: Replication: Setting an empty user in a CHANGE MASTER TO statement caused an invalid internal result and is no longer permitted. Trying to use MASTER_USER='' or setting MASTER_PASSWORD while leaving MASTER_USER unset causes the statement to fail with an error.
* Important Change: Replication: Moving the binary log file, relay log file, or both files to a new location, then restarting the server with a new value for --log-bin, --relay-log, or both, caused the server to abort on start. This was because the entries in the index file overrode the new location. In addition, paths were calculated relative to datadir (rather than to the --log-bin or --relay-log values). The fix for this problem means that, when the server reads an entry from the index file, it now checks whether the entry contains a relative path. If it does, the relative part of the path is replaced with the absolute path set using the --log-bin or --relay-log option. An absolute path remains unchanged; in such a case, the index must be edited manually to enable the new path or paths to be used.
* InnoDB Storage Engine: When doing a live downgrade from MySQL 5.6.4 or later, with innodb_page_size set to a value other than 16384, now the earlier MySQL version reports that the page size is incompatible with the older version, rather than crashing or displaying a “corruption” error.
* InnoDB Storage Engine: Issuing INSERT...ON DUPLICATE KEY statements for InnoDB tables from concurrent threads could cause a deadlock, particularly with the INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE form. The fix avoids deadlocks caused by the same row being accessed by more than one transaction. Deadlocks could still occur when multiple rows are inserted and updated simultaneously by different transactions in inconsistent order; those types of deadlocks require the standard error handling on the application side, of re-trying the transaction.
* An incorrect InnoDB assertion could cause the server to halt. This issue only affected debug builds. The assertion referenced the source file btr0pcur.ic and the variable cursor->pos_state.
* Locale information for FORMAT() function instances was lost in view definitions.
* The handle_segfault() signal-handler code in mysqld could itself crash due to calling unsafe functions.
* Enabling myisam_use_mmap could cause the server to crash.
* Concurrent access to ARCHIVE tables could cause corruption.

blog comments powered by Disqus