1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.18

MySQL 5.5.18

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.18
Nazwa pliku: mysql-5.5.18-win32.msi
Rozmiar: 31.13MB (32,643,104 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 21 listopada 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 86F09BE2EC053215004C14896447BF00

# Bugs Fixed
* Incompatible Change: Replication: The statements in the following list are now marked as unsafe for statement-based replication. This is due to the fact that each of these statements depends on the results of a SELECT statement whose order cannot always be determined. When using STATEMENT logging mode, a warning is issued in the binary log for any of these statements; when using MIXED logging mode, the statement is logged using the row-based format.
- INSERT ... SELECT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE
- REPLACE ... SELECT
- CREATE TABLE ... IGNORE SELECT
- CREATE TABLE ... REPLACE SELECT
- INSERT IGNORE ... SELECT
- UPDATE IGNORE
When upgrading, you should note the use of these statements in your applications, keeping in mind that a statement that inserts or replaces rows obtained from a SELECT can take up many times as much space in the binary log when logged using row-based format than when only the statement itself is logged. Depending on the number and size of the rows selected and inserted (or replaced) by any such statements, the difference in size of the binary log after the logging of these statements is switched from statement-based to row-based can potentially be several orders of magnitude. See Section 15.1.2.1, “Advantages and Disadvantages of Statement-Based and Row-Based Replication”.
* Replication: A replication master could send damaged events to slaves after the binary log disk on the master became full. To correct this issue, only complete events are now pushed by the master dump thread to the slave I/O thread. In addition, the error text that the master sends to the slave when an incomplete event is found now states that the incomplete event may have been caused by running out of disk space on the master, and provides coordinates of the first and the last event bytes read.
* mysql_plugin mishandled the --plugin-ini, --mysqld, and --my-print-defaults options under some circumstances.
* mysql_plugin returned the wrong error code from failed server bootstrap execution.
* Several improvements were made to the libedit library bundled with MySQL distributions, and that is available for all platforms that MySQL supports except Windows.
- Navigation keys did not work for UTF-8 input.
- Word navigation and delete operations did not work for UTF-8 input with Cyrillic characters.
- Nonlatin characters were corrupted in overwrite mode for UTF-8 input.
- Long queries caused the statement history file to become corrupted.
- The Alt key caused history operations to fail.
* ARCHIVE tables with NULL columns could cause server crashes or become corrupt under concurrent load.
* OPTIMIZE TABLE could corrupt MyISAM tables if myisam_use_mmap was enabled.
* A query that selected a GROUP_CONCAT() function result could return different values depending on whether an ORDER BY of the function result was present.
* For FEDERATED tables, loss of connection to the remote table during some insert operations could cause a server crash.

blog comments powered by Disqus