1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz MySQL 5.5.14

MySQL 5.5.14

Od MySQL AB  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

MySQL Community Edition to darmowa wersja najbardziej popularnej bazy danej o otwartym kodzie źródłowym, która jest wspierana przez aktywną społeczność programistów i entuzjastów.

Oto niektóre z funkcji MySQL:

 • Partycjonowanie w celu podwyższenia wydajności i zarządzanie bardzo dużymi bazami danych
 • Replikacja wierszowa/hybrydowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa replikacji
 • Moduł planowania zadań do tworzenia i uruchamiania zadań związanych z bazą danych
 • Obsługa XPath
 • Dynamiczny dziennik ogólny/wolnych zapytań
 • Narzędzie testujące wydajność/obciążenie (mysqlslap)
 • Ulepszone wyszukiwanie pełnotekstowe (szybsze, nowe szablony programistów)
 • Ulepszony mechanizm archiwizacji (lepsza kompresja, więcej funkcji)
 • Ulepszona identyfikacja sesji użytkownika i problemów SQL
 • Ulepszona wbudowana biblioteka MySQL (libmysqld)
 • Dodatkowe obiekty INFORMATION_SCHEMA
 • Szybsze operacje importowania danych (równoległe ładowanie pliku)
 • Moduł ACID Transactions do tworzenia niezawodnych i bezpiecznych zasadniczych aplikacji biznesowych
 • Zapisane procedury podwyższające wydajność programistów
 • Wyzwalacze wymuszające skomplikowane zasady biznesowe na poziomie bazy danych
 • Sprawdzanie jakości ochrony poufnych danych
 • Schemat informacji zapewniający łatwy dostęp do dodatkowych danych
 • Architektura integrowalnego mechanizmu magazynowania dla maksymalnej elastyczności
 • Mechanizm magazynowania archiwów dla danych historycznych i audytorskich
Tytuł: MySQL 5.5.14
Nazwa pliku: mysql-5.5.14-win32.msi
Rozmiar: 27.76MB (29,107,419 bajtów)
Wymagania: Windows 9x / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 6 lipca 2011
Autor: MySQL AB
www.mysql.com
Strona domowa: www.mysql.com
Suma kontrolna MD5: 1D3E1036CEEF93CD5D9B80763FDA6D45

# Functionality added or changed:

* CMake configuration support on Linux now provides a boolean ENABLE_GCOV option to control whether to include support for gcov.
* Client programs now display more information for SSL errors to aid in diagnosis and debugging of connection problems.
* In the audit plugin interface, the event_class member was removed from the mysql_event_general structure and the calling sequence for the notification function changed. Originally, the second argument was a pointer to the event structure. The function now receives this information as two arguments: an event class number and a pointer to the event. Corresponding to these changes, MYSQL_AUDIT_INTERFACE_VERSION was increased to 0x0300.


# Bugs fixed:
* Replication: A mistake in thread cleanup could cause a replication master to crash.
* Replication: When using row-based replication and attribute promotion or demotion (see Section 15.4.1.6.2, “Replication of Columns Having Different Data Types”), memory allocated internally for conversion of BLOB columns was not freed afterwards.
* Adding support for Windows authentication to libmysql introduced a link dependency on the system Secur32 library. The Microsoft Visual C++ link information was modified to pull in this library automatically.
* In some cases, memory allocated for Query_tables_list::sroutines() was not freed properly.
* After the fix for Bug#11889186, MAKEDATE() arguments with a year part greater than 9999 raised an assertion.
* An assertion could be raised due to a missing NULL value check in Item_func_round::fix_length_and_dec().
* An assertion could be raised during two-phase commits if the binary log was used as the transaction coordinator log.
* A problem introduced in 5.5.11 caused very old (MySQL 4.0) clients to be unable to connect to the server.
* Using CREATE EVENT IF NOT EXISTS for an event that already existed and was enabled caused multiple instances of the event to run.
* An embedded client would abort rather than issue an error message if it issued a TEE command (\T file_name) and the directory containing the file did not exist. This occurred because the wrong error handler was called.
* On some platforms, the Incorrect value: xxx for column yyy at row zzz error produced by LOAD DATA INFILE could have an incorrect value of zzz.
* An attempt to install nonexistent files during installation was corrected.
* On FreeBSD 64-built builds of the embedded server, exceptions were not prevented from propagating into the embedded application.

blog comments powered by Disqus