1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz KeePass 1.13

KeePass 1.13

Od KeePass  (Open Source)
Ocena Użytkowników
Reklama

KeePass jest darmowym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, służącym do bezpiecznego zarządzania hasłami. Możesz umieścić wszystkie swoje hasła w jednej bazie danych, która jest zabezpieczona jednym głównym hasłem lub plikiem z kluczem. Użytkownik musi pamiętać jedynie jedno główne hasło lub wybrać plik z kluczem, aby otworzyć całą bazę danych. Bazy danych są szyfrowane przy użyciu najlepszych i najbezpieczniejszych obecnie algorytmów szyfrujących (AES i Twofish).

Program KeePass jest zupełnie darmowy, a co więcej ma otwarty kod źródłowy (z certyfikatem OSI). Możesz zajrzeć w jego kod źródłowy i sprawdzić, czy algorytmy szyfrujące są właściwie zaimplementowane.

Tytuł: KeePass 1.13
Nazwa pliku: KeePass-1.13-Setup.exe
Rozmiar: 1.34MB (1,410,022 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Open Source
Data dodania: 7 września 2008
Autor: KeePass
keepass.sourceforge.net
Strona domowa: keepass.sourceforge.net
Suma kontrolna MD5: 07C81EEEDCD64384A0CF32357BE83879

Notes:
This is a stable release. It is recommended to upgrade
from any previous 1.x version to 1.13.


Changes:
08/09/07 - 1.13
- Completely new auto-type/URL placeholder replacement and
field reference engine
- Added internal field reference cache (highly improves
performance of multiple-cyclic/recursive field references)
- Added support for Uniform Naming Convention (UNC) paths
(Windows) in the URL field (without cmd:// prefix)
- Added command in the 'Tools' menu in the entry editing dialog
to insert the default auto-type sequence into the notes
- On Windows Vista and higher, the read-only mode message box
is displayed as a modern task dialog
- Added option to exclude expired entries in the 'Find' dialog
- Added advanced option to include expired entries in quick
searches (toolbar; enabled by default)
- Added advanced option to automatically sort items in the
auto-type entry selection dialog (enabled by default)
- Added advanced option to disable automatic clearing of the
clipboard when closing/locking the database (default: clear)
- Added Ctrl-Shift-F accelerator for the 'Find in this Group'
main menu command
- Added {NUMPAD0} to {NUMPAD9} to documentation
- The RmvDup plugin now supports removing empty groups

- The current working directory is now restored after manually
browsing for a key file
- Duplicating entries now doesn't clear the search results list
anymore
- Improved performance of high ANSI and special character
encoding for auto-type sequences
- When using PuTTY for ssh:// URLs, references within the user
name field are now dereferenced
- Auto-type definition lines and field references generated by
commands in the 'Tools' menu of the entry editing dialog are
now appended to the notes instead of being inserted at top
- Improved UUID string parsing
- Improved cmd:// URL handling
- {VKEY xxx} now doesn't need to be initialized anymore using
other auto-type special key codes
- Updated auto-type global hot key hint when registering fails
- Various code optimizations
- Minor other improvements
- Minor installer improvements

- Cyclic password field references now work correctly
- KeePass does not crash anymore when being in mini mode and
clicking Cancel in the initial database creation dialog

blog comments powered by Disqus