1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Java Runtime Environment 8.0 build 201 (64-bit) for PC Windows

Java Runtime Environment 64-bit 8.0 build 201

Od Oracle  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

Oprogramowanie Java umożliwia Ci uruchomienie aplikacji nazywanych ""applets"", które zostały napisane w języku programowania Java. Te applets pozwolą Ci na uzyskanie bogatszych doświadczeń online od zwykłych interakcji ze statycznymi stronami HTML.

Technologia Java Plug-in, dołączona do Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE), ustanawia połączenie pomiędzy popularnymi przeglądarkami, a platformą Java. Java umożliwia pobranie aplikacji poprzez sieć i uruchomienie ich w strzeżonym środowisku testowym. Restrykcje bezpieczeństwa mogą zostać nałożone na środowisko testowe w łatwy sposób.

Wiele aplikacji, działających na wielu platformach, również wymaga Java, aby poprawnie działać.

Tytuł: Java Runtime Environment 8.0 build 201 (64-bit) for PC Windows
Nazwa pliku: jre-8u201-windows-x64.exe
Rozmiar: 71.44MB (74,907,488 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 16 stycznia 2019
Autor: Oracle
www.oracle.com
Strona domowa: www.sun.com/java
Suma kontrolna MD5: 4E4A3C3755A35525515C7416667E0501

Release Highlights:
IANA Data 2018e
JDK 8u201 contains IANA time zone data version 2018e. For more information, refer to Timezone Data Versions in the JRE Software.
Change: TLS anon and NULL Cipher Suites are Disabled
The TLS anon (anonymous) and NULL cipher suites have been added to the jdk.tls.disabledAlgorithms security property and are now disabled by default.
See JDK-8211883
Change: jarsigner Prints When a timestamp Will Expire
The jarsigner tool now shows more information about the lifetime of a timestamped JAR. New warning and error messages are displayed when a timestamp has expired or is expiring within one year.
See JDK-8191438

Java Expiration Date:
The expiration date for 8u201 is April 16, 2019. Java expires whenever a new release with security vulnerability fixes becomes available. For systems unable to reach the Oracle Servers, a secondary mechanism expires this JRE (version 8u201) on May 16, 2019. After either condition is met (new release becoming available or expiration date reached), the JRE will provide additional warnings and reminders to users to update to the newer version.

Bug Fixes:
This release contains fixes for security vulnerabilities described in the Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory. For a more complete list of the bug fixes included in this release, see the JDK 8u201 Bug Fixes page.